26 Mac, 2018

PRA PERCUBAAN PENGGAL 2 2018


Bahagian A: Alam Sekitar Fizikal
                                                            [40 markah]

Jawab SEMUA soalan.

1  (a)  Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan?                                           [3]                                           
            Imbangan Bahangan bermaksud jumlah bahangan yang diserap (1M) dengan jumlah
bahanganyang dikeluarkan(1M) adalah sama (1M)

Pemarkahan : 3 isi x 1m = 3m

(b)  Jelaskan dua cara bagaimana permukaan bumi memindahkan haba ke atmosfera.      [4]

Isi
Huraian
Markah
b1 Pembahangan
Melalui gelombang panjang dari bahangan yang dilepaskan oleh permukaan bumi

2
b2 Pengaliran haba
Melalui pengaliran, lapisan atmosfera yang menyentuh
Permukaan bumi akan dipanaskan oleh bumi yang panas

2
b3 Perolakan
Udara yang dipanaskan melalui proses pengaliran dan bahangan yang diedarkan keseluruh kumpulan udara melalui arus perolakan

2
b4 Haba pendam
sejatan dan
pemeluwapan
Wap-wap air yang mengandungi banyak haba pendam akan membebaskan habanya ke atmosfera melalui pemeluwapan

2
b5 Sentuhan
Bumi panas bersentuh dengan udara sejuk akan berlaku pemindahan haba

2
b6 Pantulan/
     Pembalikan
Bumi terkena bahangan matahari- permukaan bumi memantulkan semula bahangan ke atmosfera

2

                                                                        Pemarkahan :mana-mana 2 isi x 2m = 4m


(c) Jelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di
permukaan bumi.                                                                                                         [4]

            c1        Menapis/Lutsinar kepada bahangan yang masuk dan legap- sinaran uv tidak
diterima- menghalang penyakit kanser kulit, mengurangkan tumbuhan layu
dan lain-lain
            c2        Menjadi selimut- mempengaruhi pembebasan bahangan gelombang panjang dari
bumi ke angkasa lepas- kesan rumah hijau
            c3        Menyerap haba berlebihan dari permukaan bumi- mengurangkan kepanasan
bumi
            c4        Membekalkan udara untuk kehidupan- oksigen untuk kehidupan manusia dan
haiwan manakala gas karbon dioksida untuk tumbuh-tumbuhan
            c5        Membekalkan air hujan-  pembentukan awan-untuk permukaan bumi dan
kehidupan
            c6        Menstabilkan suhu permukaan bumi- membenarkan wujudnya kehidupan
                        bumi

Pemarkahan : mana-mana 2 isi x 2m = mak 4m(d) Huraikan bagaimana kandungan amosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di 
kawasan bandar.                                                                                                          [4]

            d1        Wap air- Aktiviti penanaman pokok, pembenihan awan, pembinaan badan air
                                       (takungan air)- meningkatkan jumlah wap air
                                      -Aktiviti penebangan pokok- mengurangkan jumlah wap air
            d2        Gas (karbon dioksida, CFC, karbon monoksida, sulfur dioksida dll)- Aktiviti
perindustrian, pengangkutan, pembakaran terbuka dan lain-lain.
d3        Bahan terampai- Aktiviti pembinaan, pembakaran terbuka, penggunaan racun serangga dan lain-lain

Pemarkahan : mana-mana 2 isi x 2m = mak 4m


2 (a) i  Bagaimanakah aktiviti manusia telah menyebabkan berlakunya fenomena
pemanasan global?.                                                                                                     [12]

   (a) ii Bincangkan kesan pemanasan global terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.       [13]

Skema pemarkahan
2ai
ai1       Aktiviti Perindustrian -Aktiviti perindustrian banyak membebaskan gas seperti karbon dioksida, metana, nitrus oksida dan CFC. Gas yang dibebaskan ini mampu memerangkap bahangan bumi. CFC menyebabkan penipisan ozon berlaku menyebabkan bahangan matahari terus sampai ke permukaan bumi- suhu bumi meningkat

ai2       Aktiviti Pengangkutan- Ekzos kereta-motor mengeluarkan gas sepeti karbon monoksida, karbon dioksida, plumbum dan hidrokarbon-hidrokarbon. Gas ini berfungsi memerangkap bahangan bumi dan menyerap haba. Suhu bumi meningkat

ai3       Aktiviti Penyahhutanan- Penebangan hutan secara berleluasa menyumbang kepada peningkatan karbon dioksida dalam atmosfera. Gas karbon dioksida akan menyerap dan menyimpan bahangan bumi serta menghalang bahangan bumi keluar ke atmosfera. Suhu bumi menjadi panas.

ai4       Aktiviti Pembakaran Terbuka- Pembakaran sampah di tapak pelupusan sampah dan tapak pertanian akan membebaskan gas-gas karbon dioksida dan monoksida. Gas ini akan memerangkap haba dan menyebabkan suhu bumi meningkat

ai5       Aktiviti Pertanian- penggunaan racun serangga dan pembakaran sisa pertanian.

ai6       Aktiviti stesen jana kuasa

ai7       Aktiviti pembakara hutan

ai8       Aktiviti Ujian nuklear
Pemarkahan : mana-mana 6 isi x 2m = mak 12m


2aii
Kesan terhadap alam sekitar fizikal
aii1      Mempercepatkan fenomena penggurunan- mempercepatkan proses luluhawa fizikal dan hakisan layangan angin – memudahkan pembesaran saiz gurun

aii2      Pencairan litupan ais- peningkatan suhu meningkatkan/mempercepatkan kadar pencairan ais benua dan ais pergunungan

aii3      Peningkatan paras air laut- cairan ais benua akan meningkatkan isipadu dan paras laut. Ini meningkatkan kadar hakisan ombak

aii4      Menggalakkan kejadian El-Nino (Asia Tenggara)- pemanasan global mempercepatkan kenaikan suhu laut khususnya lautan Pasifik sehingga menyebabkan tekanannya menjadi rendah- mengubah/melemahkan/menghentikan tiupan angin timuran yang membawa hujan ke Asia Tenggara

aii5      Gangguan kitaran hidrologi- kadar sejatan yang tinggi- tidak sepadan dengan bekalan air/ simpanan air tanih akan berkurangan/ badan air kering dan lain-lain

aii6      Gangguan kepada sistem ekologi-peningkatan suhu dan kekurangan bekalan air – mengancam kepelbagaian sepsis flora dan fauna, kepupusan hidupan akuatik dan lain-lain

aii7      Mengurangkan kelembapan udara- persekitaran mengalami udara kering
           
Kesan terhadap alam sekitar manusia

aii7      Gangguan kesihatan- memudahkan perebakan penyakit, strok haba, sakit kepala dan lain-lain.

aii8      Gangguan aktiviti harian- ketidakselesaan hidup, gangguan kepada aktiviti sosial penduduk

aii9      Gangguan kepada bekalan air- menjejaskan aktiviti dan keperluan harian serta kualiti kehidupan penduduk

aii10    Menjejaskan aktiviti ekonomi- aktiviti pertanian, aktiviti penternakan ikan dan lain-lain 
Pemarkahan : mana-mana 3 isi fizikal + 3 isi manusia x 2m + 1 (kesimpulan) = mak 13m

ATAU
2 (b) Jadual di bawah menunjukkan status Indeks pencemaran udara (IPU) di Kuala Lumpur dan
Kuantan  dari pukul 11.00 am hingga 9.00 pm pada 4 Oktober 2015

Bandar

Masa


11am
12tgh
1pm
2pm
3pm
4pm
5pm
6pm
7pm
8pm
9pm
Kuala Lumpur

225

231

246

255

266

273

280

289

278

271

264

Kuantan

116

115

115

114

114

113

112

110

108

105

101

i. hitung min Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuala Lumpur dan Kuantan.                   [5]

  ii. Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garisan bagi menunjukkan status
indek pencemaran  udara di Kuala lumpur dan kuantan dari pukul 11.00am
hingga 9.00pm pada 4 Oktober 2015.                                                                                    [10]

 iii. Jelaskan mengapa Indeks Pencemaran Udara ( IPU ) di Kuala Lumpur lebih tinggi.      [10]

Skema pemarkahan
            2bi       min IPU= Jumlah IPU
                                        -------------------                                                                    [1m]
                                        Bilangan Jam

                        Cth: Min IPU di Kuala Lumpur=  2589
                                                                            -----------                                          [1m]
                                                                              10 jam

                                                                            = 258.9                                            [1m]

                        Cth: Min IPU di Kuantan           =  1223
                                                                            -----------                                          [1m]
                                                                              10 jam

                                                                            = 122.3                                            [1m]
                                                                                                                               ---------------
                                                                                                                                      5m
  
2bii     


Status indek pencemaran  udara di Kuala lumpur dan kuantan dari pukul 11.00am hingga 9.00pm pada 4 Oktober 2015                        Tajuk                                       1m
                        Skala                                       1m
                        Label paksi                              1m
                        Petunjuk                                  1m
                        Plotan: Kuala Lumpur             3m (semua titik betul)
                        Plotan: Kuantan                      3m (semua titik betul)
                        ------------------------------------------------------------------
                                                                        10m

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2biii

            biii1     Jumlah kenderaan yang banyak
           
            biii2     Pembakaran bahan api fosil oleh perindustrian          

            biii3     Aktiviti pembinaan bangunan

            biii4     Kekurangan tumbuhan/kawasan hijau

            biii5     Pertambahan bangunan dan tidak tersusun

            biii6     Pembakaran terbuka/tempat pelupusan sampah

           
Pemarkahan : mana-mana 5 isi x 2m = mak 10m

3 (a)  Sejauhmanakah faktor hujan mempengaruhi kadar resapan air tanih.                           [13]

   (b)  Huraikan kepentingan air bawah tanah kepada manusia.                                              [12]

Skema pemarkahan
            (a)        Faktor Hujan:

                        a1.       Kuantiti/jumlah hujan- kuantiti air hujan yang banyak meningkatkan
kadar resapan

                        a2.       Bentuk hujan- hujan renyai @ hujan lebat
                        a3.       Tempoh/ jangka sama hujan – sekejap @ lama
                        a4.       Saiz titisan hujan- besar @ kecil

                        Faktor-faktor lain:

                        a5.       Faktor geologi- keporosan tinggi @ rendah/ peratus liang pori tinggi @                                           rendah/ saiz liang pori besar @ kecil

                        a6.       Kelembapan Tanih- tanih kering lebih banyak meresap berbanding
tanah lembap

                        a7.       Faktor tumbuh-tumbuhan
                        a8.       Faktor kecerunan
                        a9        Aktiviti manusia- penurapan permukaan tanah

Pemarkahan : mana-mana 3 isi faktor fizikal + mana 3 isi faktor lain
@ 2+4 @ 4+2 x 2m +1 (kesimpulan) = 13m

(b)

Isi
Huraian
Markah
b1 Kegunaan
     domestik
Air bawah tanah digali(telaga) untuk kegunaan harian seperti bekalan minuman dan membasuh dll

2
b2 Sumber air
    untuk pertanian
Digali dan disalurkan ke dalam sistem saliran untuk mengairi tanaman- menyuburkan tanaman

2
b3 Sumber air untuk akuakultur
Menjadi punca bekalan air kepada kolam ternakan ikan

2
b4 Sumber air untuk IKS
Berkalan air digunakan untuk memproses hasil pertanian dan hasil perikanan

2
b5 Sumber air untuk perlombongan
Simpanan air bawah tanah yang banyak akan membekalkan air untuk aktiviti perlombongan bijih timah dan emas secara pam hidraul- memecahkan batuan

2
b6 Sumber air untuk perniagaan
Aktiviti penjualan air mineral
2

Pemarkahan :mana-mana 6 isi x 2m = mak 12m


SKEMA

4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan “pembangunan yang tidak seimbang”.   [3]
Pembangunan tidak seimbang bermaksud aras kemajuan yang tidak sama rata yang dicapaiantara kawasan dalam sesebuah negara. Terdapat kawasan yang maju dan terdapat juga kawasan yang tertinggal daripada pembangunan.Ini dapat dibezakan melalui pendapatan perkapita, kuasa beli, taraf kesihatan dan pendidikan antara beberapa kawasan mengikut taburan penduduk.


(b) Jelaskan 2 kesan pembangunan mineral ke atas alam sekitar fizikal.                [4]

i)Perubahan pandang darat secara besar-besaran – tinggalan kawasan perlombongan akan membentuk lekukan, kolam atau tasik bekas lombong. Cerun bukit dan kemusnahan hutan turut berlaku akibat  pemotongan, penarahan dan letupan bukit.

ii)Hakisan tanah/ tanah runtuh – berlaku akibat daripada aktiviti perlombongan menggunakan pam hidraulik khususnya bijuh timah. Pancutan air yang kuat ke atas cerun bukit menyebabkan cerun tidak stabil seterusnya mewujudkan kejadian hakisan dan tanah runtuh.

iii)Pencemaran debu, habuk dan asap di kawasan perlombongan – pembebasan habuk dan debu daripada kawasan perlombongan khususnya kuari dan pecah batu. Banyak pertikel terampai (PM10 ) memenuhi ruang udara yang akan mengundang masalah jerebu


( c) Bezakan konsep liberalisasi ekonomi dengan deregulasi ekonomi.                   [4]
Liberalisasi ekonomi:ialah dasar pasaran bebas yang memberikan peluang kepada sesiapa sahaja termasuk pemodal-pemodal asing memasuki seterusnya menguasai pasaran dan ekonomi sesebuah Negara tanpa batas. Persaingan pasaran dan ekonomi akan menjadi terbuka dan bebas.
Deregulasi ekonomi :ialah dasar penghapusan segala peraturan dan sekatan ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah Negara yang selama ini menghalang aktiviti perdagangan, pengaliran dan pemilikan modal. Contohnya penghapusan dasar perlindungan,penghapusan subsidi

(d)
d1        Kepesatan perkembangan ICT –ledakan  maklumat- internet dan kemudahan lain
memudahkan untuk berhubung terus dimana-mana berada
d2        Kemajuan pengangkutan global-transbenua- bertambah mudah dengan meningkatnya
kecanggihan pengangkutan udara dan laut
d3        Dasar terbuka kerajaan masa kini- dasar buka pintu kepada pasaran bebas5.  a)  Mengapakah hutan masih dianggap sebagai sumber ekonomi yang penting bagi negara
di Asia  Tenggara.                                                                                                      [15M]

a1-  Sumber Ekonomi Tradisi
Masyarakat Orang Asli masih bergantung kepada sumber hutan sebagai sumber makanan dan kehidupan.Mereka juga menjalankan aktiviti pertanian pindah, mengutip hasil hutan dan memburu seperti rotan, damar, akar kayu den sebagainya.

a2-  Pendapatan Negara
Hasil pembalakan akan dieksport keluar negara bagi meningkatkan pendapatan negara melalui  tukaran wang asing serta meningkatkan KDNK Negara. Contohnya mengeksport kayu berharga seperti cengal, keruing, balau, meranti.

a3-  Peluang Pekerjaan
Pelbagai peluang pekerjaan disediakan oleh sektor perhutanan  samada secara langsung atau tidak langsung. Melalui penyediaan peluang pekerjaan akan dapat mengurangkan kadar pengangguran serta akan dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Contoh sebagai pembalak, renjer hutan, serta di industry memproses hasil pembalakan.

a4-  Pelancongan Alam Sekitar
Produk hutan boleh dijadikan sebagai daya tarikan pelancongan seperti kepelbagaian spesis flora dan fauna mampu menarik kehadiran pelancong.Contohnya bunga raflesia, pokok periuk kera dan sebagainya.

a5-  Industri Hiliran
Pelbagai jenis industri hiliran dapat dimajukan melalui sumber perhutanan seperti industri perabot, industri papan lapis, industri pembinaan. Dengan adanya indusri berasaskan sektor perhutanan akan mampu meningkatkan pendapatan penduduk dan meningkatkan pendapatan negara

a6-  Sumber Perubatan
Beberapa spesies tumbuhan hutan mempunyai nilai perubatan yang tinggi. Antaranyanya seperti tongkat ali, kacip fatimah, pokok bintangor dan sebagainya boleh dimajukan sebagai sumber ubatan altenatif

a7-  Sumber Bukan Perkayuan
Selain daripada sumber kayu balak, sekotor perhutanan turut menyumbang sumber bukan perkayuan seperti sumber rotan, gerharu, buluh. Semua sumber bukan perkayuan ini mampu dijana bagi meningkatkan pendapatan penduduk dan negara

a8-  Penyelidikan dan Pembangunan
Sektor perhutanan turut dijadikan bahan penyelidikan dan kajian oleh institusi pengajian tinggi bagi mengetahui spesies tumbuhan dan haiwan yang telah mengalami kepupusan.Maklumat lengkap boleh digunakan untuk usaha pemeliharaan dan pemuliharaan.


                        [Pemarkahan  2M  X 7 ISI  + 1M =15M]
[ * Untuk mendapat 2 markah bagi setiap isi, huraian calon perlu mengambarkan  sebab, jika tidak huraian calon hanya mendapat 1M sahaja ]     b)  Bincangkan kesan penyahutanan terhadap aspek kepelbagaian biologi negara Malaysia

                                                                                                                                        [10M]

            b1-  Kemusnahan Habitat Flora dan Fauna
Kepupusan kepelbagaian biologi seperti spesies flora dan fauna. Kemusnahan hutan akan menyebabkan spesies tumbuhan dan haiwan yang berharga akan termusnah. Keadaan ini akan menganggu proses rantaian makanan.

            b2-  Kemusnahan habitat
Penebangan hutan akan menyebabkan kemusnahan kerosakan dan kemusnahan habitat flora dan fauna. Pelbagai sepsis fauna terpaksa berpindah dan mencari kawasan habitat lain yang lebih sesuai untuk meneruskan kehidupan.

            b3-  Kemusnahan hidupan akuatik
Kemusnahan hutan akan menyebabkan kandungan  air  semakin berkurangan. Kekurangan air akan mengancam hidupan akuatik didalam sungai, laut, kolam dan sebagainya.

            b4-  Edaran Nutrien Tanih
Aktiviti pembalakan juga akan memusnahkan edaran nutrien dalam tanah. Dalam keadaan semula jadi edaran nutrien akan berlaku dengan lengkap dan sempurna di bawah pokok hutan. Namun begitu, jika berlaku penebangan hutan, rantaian dan nutrien tanah akan hilang dengan cepat kerana larian air permukaan bertambah dengan mendadak.

            b5Kemusnahan ekosisitem dan rantaian makanan
Pelbagai spesis fauna dan flora diancam kepupusan dan kemusnahan akibat daripada pembalakan yang melampau. Apabila hutan dimusnahkan,fungsi pokok sebagai pengeluar utama akan turut mengalami kemusnahan. Hidupan yang bergantung kepada tumbuh-tumbuhan seperti herbivor akan kehilangan sumber-sumber makanan. Contohnya ,gajah,rusa,monyet dan lain-lain. Kerosakan ekosistem seperti kemusnahan rantaian makanan, kitar tenaga komponen biotik dan abiotik yang kelak menganggu keseimbangan ekologi setempat.


                                              [Pemarkahan  2M  X 5 ISI  =10M]


6.  Berdasarkan sebuah negara di Asia Tenggara
     a)  Sejauhmanakah aktiviti pelancongan yang dijalankan di negara tersebut  disebabkan oleh faktor  dasar kerajaan.
                                                                                                                                         [13M]
a1-  Dasar Kerajaan
Melalui galakan yang dilakukan oleh kerajaan seperti mengadakan promosi pelancongan di luar negara, membina kemudahan infrustruktur pelancongan, mengadakan perayaaan bertema dan sebagainya.

Faktor-faktor lain:
a2- Faktor tarikan fizikal
Antaranya seperti pantai yang berpasir putih, cuaca yang panas dan terang, kawasan tanah tinggi, hutan semulajadi yang mempunyai pelbagai spesies flora dan fauna, gua batu kapur dan sebagainya.

a3- Faktor Kepelbagaian Budaya
Kepelbagaian kaum dan agama telah membentuk kepelbagaian budaya seperti bahasa, adat resam, makanan, kebudayaan menjadi sumber kepada tarikan pelancongan

a4- Kestabilan Politik
Keamanan dan kestabilan politik yang di Malaysia menjadi tarikan kepeda pelancong dari luar negara.Keamanan dan kestabilan politik yang wujud di Negara ini penting bagi menjamin keselamatan pelancong.

a5- Kemudahan Pelancongan
Antranya kemudahan pengangkutan dan perhubungan yang baik seperti jeti, lebuhraya, jalanraya, LRT, Komuter akan meningkatkan darjah ketersampaian akan menggalakkan perkembangan sektor pelancongan Negara
Kewujudan penerbangan tambang murah seperti Airasia, Malindo, Firefly turut menggalakkan perkembangan sektor pelancongan

a6- Kemudahan Penginapan
Kemudahan penginapan dan rakreasi akan memudahkan pelancong untuk menginap dan beristirehat seperti hotel, resort dan rumah tumpangan.
a7-  Tarikan Khusus
Tarikan khusus dibandar seperti pusat-pusat membeli belah, bandar pelabuhan, tempat bersejarah.
* Jawapan calon perlu mempunyai PENEGASAN bahawa selain daripada faktor dasar kerajaan     terdapat juga lain yang mempengaruhi aktiviti pelancongan.

                        [Pemarkahan  2M  X 6 ISI   + 1M  =13M]


     b)  Jelaskan bagaimana aktiviti  pelancongan memberi kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal  negara berkenaan.
                                                                                                                                         [12M]

b1- Pembinaan Infrustrukur
Pembinaan jalan-jalan raya untuk kemudahan pelancongan telah memberi kesan terhadap alam sekitar seperti kejadian tanah runtuh akibat kerja-kerja peneresan dan pemotongan cerun.

b2- Pembinaan Hotel dan Kemudahan Penginapan
Pembuangan sisa kumbahan oleh hotel dan rumah penginapan memberi kesan terhadap pencemaran sumber air bersih terutama pembinaan haotel di kawasan  pinggir pantai.

b3- Pembinaan Taman Tema dan kawasan rekreasi
Pembinaan taman tema dan kawasan hiburan di tanah tinggi memberi kesan terhadap kepupusan flora dan fauna. Contoh di Genting Highland

b4- Pembinaan Kawasan Perniagaan/ Gerai Makan
Pembuangan sisa makanan oleh restoran dan gerai makan ke kawasan sungai telah menyebabkan pencemaran sumber air bersih serta memberi kesan terhadap hidupan akuatik.

b5- Sikap Pelancong
Sikap pelancong yang tidak bertanggung jawab membuang sampai di kawasan pelancongan seperti pinggir pantai, sungai menyebabkan kemerosotan sumber air bersih.

b6-Pembukaan Kawasan Pelancongan Berasaskan Pertanian(AgroTourism)
Penggunaan racun serangga dan baja kimia secara besar-besaran bagi meningkatkan daya pengeluaran untuk menarik pelancong ke kawasan tersebut menyebabkan pencemaran sumber air dan tanih. Contoh: Cameron Highland


* Jawapan calon perlu mengambarkan cara / bagaimana


[Pemarkahan  2M  X 6 ISI   =12M]