08 November, 2015

SOALAN RAMALAN BAHAGIAN B : PENGGAL 1 2016

SOALAN STRUKTUR

1(a)Apakah yang dimaksudkan dengan transformasi desa ?                                             [3]
Transformasi desa ialah perubahan sosio ekonomi desa (1) dari segi saiz (1) dan fungsi atau peranan desa (1).
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam ?                                                     [3]
Sumber alam ialah sumber semulajadi atau sumber asli (1) yang terdapat dalam persekitaran fizikal (1) yang dihargai, bermanfaat dan digunakan oleh manusia (1).
Contohnya, sumber hutan (sumber yang boleh diperbaharui) (1) dan petroleum (sumber yang tidak boleh diperbaharui) (1)
.(c) Apakah yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan pembangunan ?                   [3]
Aras pencapaian (1) kemajuan sosio ekonomi (1) yang tidak sama rata (1) dalam sesebuah negara.
(d)  Maksud kepadatan penduduk
-          Jumlah penduduk yang mendiami di dalam satu-satu kawasan
-          Diukur bagi setiap kolometer persegi
-          Jumlah penduduk dibahagi dengan keluasan kawasan

(e) Maksud pertumbuhan penduduk;
                Perubahan jumlah penduduk
                Dalam sesebuah Negara
                Dalam  tempuh tertentu
                Sama ada bertambah/berkurang/sifar

 (f) Nyatakan komposisi aliran migrasi.                                                                                                           [3]  
i. Jantina
ii. Umur               
iii.Taraf pendidikan


(g)  Namakan empat jenis aliran migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.                                  [4]
i.              Migrasi Desa – Bandar
ii.             Migrasi Bandar – Bandar
iii.            Migrasi Bandar – Desa
iv.           Migrasi Desa – Desa

(h)Jelaskan tiga petunjuk berlakunya proses transformasi desa di Malaysia.                [6]
i. Perubahan landskap fizikal – perubahan guna tanah.  
ii.  Mempelbagaikan kegiatan ekonomi – pertanian, perindustrian, perniagaan. 
iii. Peningkatan taraf hidup – pendapatan, pemilikan barangan, gaya hidup moden.
iv,Peningkatan teknologi – teknologi tradisional kepada teknologi moden.
v. Peningkatan pengangkutan dan telekomunikasi – jalan raya, berturap, stesen pemancar.
vi. Peningkatan kemudahan sosial – klinik, sekolah, hospital, bank, pusat kemahiran, balai polis, stesen
minyak, pejabat pos, pusat khidmat masyarakat.

(i)  Jelaskan kesan transformasi desa terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim setempat.  [6]
i. Peningkatan suhu mikro – kesan pembangunan industri dan penempatan, peningkatan bahangan suria.
ii.Pengurangan kelembapan udara – mengurangkan proses perpeluhan atau pembebasan wap air ke udara.
iii.Tekanan udara menjadi rendah – peningkatan suhu di kawasan desa.
iv.Kurang litupan awan – kekurangan proses perpeluhan, kerpasan.
                                                                                                                               
SOALAN ESEI
1(a)  Usaha-usaha yang boleh dijalankan  untuk menyeimbangkan taburan penduduk  di Malaysia (10)
-  memindahkan lokasi industry ke kawasan luar Bandar
- membina pusat-pusat pengajian tinggi di luar Bandar
- mengadakan rancangan pembangunan wilayah
- memodenkan sector pertanian
- menyediakan kemudahan Bandar di luar Bandar

  (b) ) Mengapakah kerajaan memajukan sector perindustrian di kawasan luar Bandar ? (15)
-  menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk desa
- menyeimbangkan pembangunan wilayah  di antara kawasan bandar dengan luar Bandar
- dapat membangunkan sumber-sumber yang ada di luar Bandar
- pembangunan infrastruktur
- membangunkan sektor lain
-membandarkan desa

2(a)  Proses pembandaran menyebabkan berlakunya peningkatan suhu  (10)
- peningkatan ju lah kenderaan – pembesan gas karbon dioksida
- kekurangan tumbuhan hijau- kurang gas oksogen
- bahan binaan konkrit, jalan berturap[ daya seraph aba yang tinggi
- susunan bangunan yang rapat ; kurang pergerakan udara, udara terperangkap
- pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah

(b)lima peranan Bandar dalam pembangunan Negara (15)
- pusat pemasaran- permintaan yang tinggi di Bandar. Pasaran hasil pengeluaran desa
- peluang pekerjaan – banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sector perkilangan, perkhidmatan
- pusat pemodenan – kadar celik  ICT, penggunaan pengangkutan moden  LRT, Komuter
- pusat perkhidmatan social  ; pendidikan, kesihatan, telekomunikasi
-pusat pembauran inovasi  ; penyebaran pemodenan dan inovasi ke luar Bandar dalam bidang ict,
teknologi, komuniklasi dll

3(a)        Huraikan bagaimanciri a  kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio-ekonomi di sesebuah negara.                                                                                                        (10)
iii1.         Pendidikan.
iii2.         Kemahiran.
iii3.         Tahap kesihatan.
iii4.         Kebolehkerjaan dari segi fizikal dan mental – budaya kerja positif, mobiliti buruh.
iii5.         Sikap positif – tahap kepimpinan, berkomunikasi, integriti, mudah menerima perubahan.


(b)   Jelaskan kesan tumpuan dan kepadatan penduduk terhadap alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan                                                                                           [15  Markah ]

                                                                J
i.     Tekanan terhadap  sumber tanah;
•             Persaingan guna tanah untuk petempatan, perindustrian,pembandaran,infrastruktur,pertanian dan sebagainya meningkat.
•             Kesannya  saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit,
•             Ruang tanah menjadi padat dan tepu bina.
•             Harga tanah  semakin mahal.     

ii.   Kepupusan atau kehabisan sumber alam sekitar fizikal;
•             Kehabisan sumber yang tidak boleh diperbaharui  seperti sumber mineral: bijih timah, bijih besi, emas dan lain-lain.
•             Kepupusan sumber hutan – sumber kepelbagaian biologi iaitu fauna dan flora.
•             Kepupusan sumber marin .
•             Tanih tandus – kemerosotan kualiti (tanih menjadi semakin tidak subur)              

iii.  Pencemaran  alam sekitar fizikal;
•             Pencemaran udara – jerebu.
•             Pencemaran air.
•             Pencemaran sampah sarap.
•             Pencemaran bau dan bunyi.
•             Pencemaran sisa toksid yang berbahaya.             

iv.  Kerosakan dan kemusnahan alam sekitar fizikal;
•             Tanah – hakisan, tanah runtuh dan tanah mendap.
•             Air – kemusnahan kawasan tadahan, banjir- banjir kilat dan banjir lumpur.
•             Ekosistem – kerosakan ekosistem daratan dan akuatik, kemusnahan habitat dan rantaian makanan.      

v.  Kesan positif.  Pembangunan sumber alam meningkat;
•             Sumber tidak terbiar membazir seperti sumber tanah dimajukan sepenuhnya.
•             Tenaga kerja/buruh yang cukup untuk menjana dan membangunkan sumber alam.
•             Permintaan terhadap sumber bertambah – pasaran sumber luas.
•             Produk sumber alam boleh dipelbagaikan.          


SOALAN RAMALAN BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

SOALAN ESEI 

4(a) Bezakan maksud bahangan suria dengan bahangan terestrial.[ 4 Markah]

Bahangan Suria
Bahangan Terestrial
Markah
 • Dikenali sebagai bahangan matahari. Dipancarkan waktu siang.
 • Dikenali sebagai bahangan bumi. Dipantulkan waktu malam.
2
 • Dalam bentuk gelombang pendek
 • Dalam bentuk gelombang panjang
2
2 Markah
2 Markah
MAX 4

5(a) Jelaskan pengaruh bahangan suria terhadap proses fizikal di permukaan bumi

Judul isi Jawapan
Huraian dan Contoh
Markah

1. Proses Luluhawa fizikal.

 • Mempengaruhi luluhawa fizikal secara pengembangan dan pengecutan
 • Luluhawa fizikal secara beku-cair fros
 • Luluhawa fizikal secara penghabluran garam.2

2. Proses luluhawa kimia.
 • Proses basah-kering batuan.
 • Sinaran/bahangan matahari meningkatkan suhu sekitar melebihi 10˚C.
 • Tindakbalas kimia akan berganda apabila suhu meningkat (prinsip Vant Hoff)


2
3. Proses Hakisan Glasier/pencairan ais.
 • Bahangan suria menyebabkan lapisan ais cair.
 • Mewujudkan sungai-sungai glasier.
 • Hakisan ragutan dan lelasan glasier meningkat.
 • Salji runtuh.


2
4. Proses hakisan layangan angin.
 • Sinaran/bahangan matahari yang terik menyebabkan kawasan gurun menjadi kering – kontang, tandus – gersang.
 • Hakisan layangan angin berlaku dengan cepat.
 • Proses penggurunan bertambah – saiz gurun membesar
2

5. Proses sejatan dan sejat-peluhan.
 • Bahangan suria membekalkan jumlah haba yang cukup untuk membolehkan sejatan berlaku.
 • Sejatan dari permukaan tasik, sungai, paya, kolam dan laut – wap air terbebas ke atmosfera.
 • Sejat peluhan dari tumbuhan dan lembapan tanih – wap air terbebas ke atmosfera.
2

6.  Proses Fotosistesis tumbuhan.
 • Bahangan suria membekalkan tenaga yang cukup untuk tumbuhan memproses makanannya sendiri melalui proses fotosistesis.
 • Tenaga suria bertukar kepada tenaga kimia dan disimpan di dalam daun serta buah.2

7.  Proses pergerakan angin.
 • Bahangan suria menyebabkan perbezaan suhu antara dua tempat.
 • Suhu berbeza tekanan berbeza. (Suhu tinggi – tekanan rendah dan Suhu rendah – tekanan tinggi).
 • Tiupan angin bermula dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
 • Semakin besar perbezaan tekanan – semakin kencang angin bertiup.2(b)          Jelaskan tiga kesan  bahangan suria terhadap aktiviti manusia di kawasan Tropika Lembab.                                 [ 6markah)


Judul Isi Jawapan
Huraian dan Contoh
Markah

1. Aktiviti pertanian
 • Bahangan suria yang cukup - Menjamin tumbesaran tanaman – proses fotosistesis sempurna.
 • Pengeluaran bunga dan buah.
 • Aktiviti pengeluaran hasil tanaman seperti penuaian padi, susu getah, tanaman tembakau, buahan dll dapat dikeluarkan dan dipasarkan dengan baik.2


2. Aktiviti pelancongan.

 • Cuaca panas menggalakkan kedatangan pelancong asing.
 • Aktiviti berjemur ditepi pantai.
 • Aktiviti berkayak/berakit dll yang berkaitan dengan eko pelancongan.
2

3 Aktiviti Perikanan.

 • Sinaran matahari/cuaca cerah - Aktiviti nelayan berjalan dengan baik tanpa gangguan seperti pada musim tengkujuh.
 • Pertumbuhan plankton dan zoo plankton aktif – menjadi tumpuan pelbagai spesis ikan.
 • Aktiviti akuakultur dan marinkultur dapat dijalankan dengan baik.2

4. Aktiviti  Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

 • Bahangan suria yang terik/cuaca panas – pengeringan batik dan aktiviti menjemur ikan kering dapat dilaksanakan.
 • Industri perabot dan perusahaan arang kayu beroperasi dengan sempurna.
2

5. Gangguan aktiviti riadah dan mengehadkan pergerakan penduduk.
 • Bahangan matahari terlalu terik/panas melampau – mengehadkan pergerakan penduduk.
 • Pelbagai penyakit cepat merebak melalui penularan virus.
 • Stroke haba – deman panas.
 • Meningkatkan kejadian jerebu.


2
SOALAN RAMALAN PENGGAL 1 2016

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
1(a)  (a) Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal.  [3m]
  Sistem adalah satu set angkubah/pembolehubah atau unsur-unsur/objek/komponen-komponen Yang saling bertindak antara satu sama lain sebagai satu keseluruhan yang kompleks untuk Mencapai keseimbangan bagi sesuatu sistem.
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk (3m)

Solstis musom sejek keadaan dimana matahari berada tegak diatas   di garisan jadi pada 21 atau 22 disember   hemisfera utara mengalami musim sejuk

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria (3)

sistem suria merupakan salah satu daripada sistem-sistem  yang terdapat dalam galaksi bima sakti yang terdiri datipada planet-palnet dan bintang-bintang  mengelilingi matahari mengikut orbit yang berbeza pada  satah yang rata.

2. (a) Nyatakan tiga peranan tenaga suria dalam mempengaruhi  proses luluhawa (3)
i. penghabluran garam – tenaga suria  menyejat kandungan air dalam tanih
ii. pembasahan dan pengeringan batuan –  tenaga suria mengeringkan batuan
iii. tindakan fros – tenaga suria mencaikan  ais

(b) Nyatakan  dua tenaga haba yang terdapat dalam atmosfera bumi ( 2)
i. tenaga haba rasa – tenaga  haba yang terkena pada permukaan dan beransur panas
ii.tenaga haba pendam – tenaga yang disimpan di dalam sesuatu jasad

(c) Nyatakan dua jenis ombak.                  
i. ombak Pembina iaitu ombak kadar damparannya tinggi   basuhan balik rendah
ii. ombak pemusnah/pembinasa iaitu kadar damparannya  rendah  dan basuhan balik  tinggi

3. (a) Senaraikan tiga bentuk muka bumi yang terbentuk di pinggir pantai kesan dari proses hakisan ombak  di pinggir pantai (3)
i. Teluk dan tanjung
ii.Tebing tinggi dan pentas hakisan ombak.
iii.Gua  
iv.Lohong ombak/gloup dan geo
v.Gerbang laut 
viBatu tunggul

vii.Tunggul sisa