24 Mei, 2014

GEOGRAFI MANUSIA PENGGAL 1 : PENDUDUK

PENDUDUK

1.1    KONSEP PENDUDUK
Penduduk merupakan sekumpulan manusia yang mendiami / menetap di sesuatu kawasan dalam sesuatu tempoh masa tertentu.
Jumlah penduduk adalah dinamik (sentiasa berubah-ubah) dan tidak statik kesan dari faktor kelahiran dan kematian serta migrasi.

1.1.1        PENDUDUK SEBAGAI SUMBER
1 Penduduk merupakan sumber manusia yang penting dan berharga bagi sesebuah kawasan / negara.
1 Sumber manusia ini merujuk kepada :
                          i.         Sumber tenaga kerja.
                        ii.         Sumber pasaran.
                      iii.         Sumber keselamatan (tentera).
1 Sumber manusia di sesebuah negara boleh diukur dan dinilai dari segi;
                          i.         Kuantiti ( bilangan / saiz )
                        ii.         Umur & jantina).
                      iii.         Kualiti.

1 Dari segi kuantiti:
Manusia diukur dari sudut bilangan (saiz / jumlah penduduk.
Bilangan:
Penduduk yang ramai, jika diberi pendidikan dan dibekali kemahiran, berpotensi menjadi tenaga kerja yang baik. Jumlah penduduk yang ramai membantu menyediakan sumber tenaga yang mencukupi bagi sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian, pertanian, perkhidmatan dll. Keadaan ini membantu memajukan sesebuah negara. Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak berkemampuan menjana pelbagai sektor ekonomi, meluaskan saiz pasaran, meningkatkan kutipan cukai dan memiliki ramai jumlah anggota keselamatan (tentera).
Contoh, Malaysia melaksanakan Dasar 70 Juta Orang Penduduk bagi memenuhi keperluan gunatenaga dalam pelbagai sektor ekonomi dan saiz pasaran bagi kemajuan negara.
1 Dari segi Struktur Umur dan Jantina:
Umur dan jantina penduduk boleh mempengaruhi corak guna tenaga yang ada di sesebuah kawasan atau negara.
Penduduk dewasa yang terlatih boleh menyumbang secara produktif kepada ekonomi negara. Sementara kehadiran ramai penduduk tua dan kanak-kanak selalunya dikaitkan dengan besarnya jumlah tanggungan keluarga dan negara.
Jantina pula boleh dikaitkan dengan jenis aktiviti ekonomi, misalnya sektor industri berat yang memerlukan kekuatan tenaga fizikal manusia lazimnya mengupah lebih ramai pekerja lelaki.
Contohnya kilang memasang kereta di Shah Alam (Selangor), membungkus baja dan kilang petrokimia di Kerteh (Terengganu). Manakala industri yang berintensif buruh yang memerlukan tahap ketekunan dan kehalusan yang tinggi pula lazimnya mengupah ramai pekerja wanita. Contohnya kilang produk barangan elektrik dan elektronik di Bayan Lepas (Pulau Pinang).

1 Dari Segi Kualiti:
Kualiti penduduk merujuk kepada :
i.        ciri-ciri fizikal,
ii.      taraf pendidikan,
iii.    kemahiran,
iv.    kesihatan, dan
v.      sikap.
Misalnya, penduduk sesebuah kawasan yang terdidik (lepasan universiti dan kolej), mahir dan berpengalaman mengendali peralatan kilang yang moden, sihat tubuh badan dan mempunyai sikap terbuka, boleh bekerjasama sebagai satu pasukan, lazimnya lebih berkualiti dan mampu menarik pelaburan. Jadi kualiti penduduk menentukan tahap pembanguan sesebuah negara atau kawasan.
Era globalisasi kini memerlukan penduduk yang berkualiti, dapat menguasai kemahiran teknologi dan maklumat (ICT) serta kemahiran berbahasa Inggeris untuk berdaya saing. Ini selaras dengan perkembangan sosioekonomi dunia berasaskan k-ekonomi. Pekerja yang berkemahiran dalam bidang ICT ini menggalakkan perkembangan dalam e-dagang, e-pelaburan, e-governan dsb.
Contohnya, di negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Britain kualiti penduduknya adalah tinggi membantu memajukan negara. Manakala di negara seperti Somalia, Sudan dan Kenya kualiti penduduknya yang rendah mengakibatkan kemunduran negara tersebut.

1.1.2        PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN
Konsep ini memperlihatkan manusia sebagai agen perubahan melalui aktiviti pembangunan sosioekonomi. Kegiatan penduduk boleh mengakibatkan berlakunya perubahan landskap fizikal, tahap kemajuan sosioekonomi (kualiti hidup), serta landskap budaya di sesebuah negara.

1   Perubahan Ruang Fizikal;
Perubahan ini boleh diperhatikan melalui aktiviti manusia ke atas alam sekitar fizikal bagi memenuhi keperluan hidup mereka. Ini termasuk perkembangan kawasan petempatan, rumah kediaman, jalan perhubungan dan jaringan komunikasi. Kawasan yang berpotensi, dimajukan dengan pembangunan dan seterusnya mewujudkan perubahan yang besar kepada landskap semulajadi.
Tindakan manusia menarah, menebuk, meratakan bukit serta mengorek tanah menghasilkan pandang darat seperti lurah, bukit gondol, tasik dsb. Keadaan ini menggalakkan kejadian pencemaran, hakisan tanah & tanah runtuh, pemanasan mikro / setempat dsb.
Aktiviti manusia boleh mengakibatkan empat sistem fizikal berubah ;
o         Geomorfologi             : terhadap tanah, bukit, batuan
o         Atmosfera                  : terhadap udara, suhu, angin
o         Hidrologi                    : terhadap sumber air
o         Ekologi                       : terhadap haiwan & tumbuhan

Kegiatan penyahhutanan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, kawasan perindustrian, kemudahan infrastruktur dan prasarana mengakibatkan kemusnahan ekologi hutan semulajadi yang membawa kepupusan sumber flora dan fauna, gangguan keseimbangan ekosistem dan gangguan kitaran hidrologi.
Cth, pembinaan empangan Kenyir (Terengganu) telah menengelamkan kawasan hutan seluas beratus-ratus hektar dan mewujudkan pandang darat baru di kawasan tersebut iaitu tasik buatan.


1   Perubahan Sosioekonomi;
Perubahan sosial dapat dilihat dari sudut pendidikan, kesihatan, dan telekomunikasi - Perubahan Pendidikan seperti penubuhan pusat bimbingan kanak-kanak, tusion, kolej, dan universiti. Selain itu, pusat-pusat latihan & kemahiran seperti Giat Mara. Perubahan Kesihatan seperti penaik tarafan klinik desa kepada klinik yang lebih moden, pertambahan klinik dan hospital, pusat rawatan alternatif dsb. Perubahan teknologi dilihat melalui perkembangan dalam bidang telekomunikasi seperti satelit, telefon selular, Sistem Penentuan Global (GPS), Sistem Informasi Geografi (GIS) dsb.
Kemajuan ekonomi boleh dikesan melalui perubahan pekerjaan, pendapatan, pemilikan harta benda. Indikator yang biasanya dirujuk adalah seperti pertumbuhan KDNK, peningkatan pendapatan perkapita, kuasa beli, dan taraf hidup serta perluasan saiz pasaran. Penduduk merupakan pemankin perubahan sektor ekonomi - tradisional  iaitu pertanian kepada sektor ekonomi yang lebih moden pada masa kini seperti perindustrian dan perkhidmatan. Kepelbagaian ekonomi juga dapat diwujudkan dengan perkembangan kualiti dan kuantiti penduduk seperti perkembangan bidang perdagangan, perniagaan, pelancongan, dll. Selain itu ia juga mempengaruhi luasnya permintaan dan penawaran pasaran.
Cth, peningkatan pengetahuan dan kemahiran serta teknologi di Malaysia telah merubah dan mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang wujud. Daripada ekonomi yang berasaskan pertanian dan perlombongan kepada ekonomi yang lebih moden seperti perindustrian dan perkhidmatan.

1   Perubahan Landskap Budaya;
Penduduk juga mempengaruhi perubahan yang pesat terhadap kewujudan landskap budaya seperti petempatan, pola guna tanah, pengangkutan dsb.
Perubahan landskap budaya berlaku kesan dari peningkatan kualiti hidup, budaya dan pemikiran masyarakat. Fenomena pembandaran yang berlaku pada masa kini telah merubah gaya dan cara hidup masyarakat setempat dan seterusnya mengubah landskap budaya setempat.
Perubahan petempatan – pembinaan rumah banglo, flat, kondominium, taman perumahan dsb.
Perubahan pola guna tanah – pertanian tradisional kepada pertanian moden, sektor pertanian kepada sektor industri & perkhidmatan, jenis tanaman kormesial, bangunan-bangunan, parking lot dsb.

Perubahan pengangkutan – pembesaran jalan-jalan perhubungan (lebuh raya, lebuh raya bertingkat, jambatan), pertambahan pengangkutan awam (bas, teksi, LRT, monorel dll) – darjah kertersampaian tinggi & mempengaruhi mobiliti penduduk.

21 ulasan :

 1. Cikgu bagaimana pula perubahan landskap fizikal??

  BalasPadam
 2. Assalamualaikum ckgu bagaimana pula perubahan taraf pendidikan??

  BalasPadam
 3. Cikgu ,bagaimana faktor fizikal boleh mengakibatkan kualiti sumber manusa

  BalasPadam
 4. Cikgu ,bagaimana faktor fizikal boleh mengakibatkan kualiti sumber manusa

  BalasPadam
 5. Ckgu...,?apakah maksud sumber mnusia??

  BalasPadam
 6. Cikgu bagaimana dgan aspek sosial?

  BalasPadam
 7. Cikgu bagaimanana dgn aspek sosial

  BalasPadam
 8. Jelaskan dua cara untuk menghasilkan sumber manusia yang berkualiti di sesebuah negara ..

  BalasPadam
 9. landskap fizikal mana? balas komen pun tak, da kenapa aduhh

  BalasPadam
 10. Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

  BalasPadam
 11. doakan saya minggu depan🥺

  BalasPadam
 12. Apakah maksud penduduk aktif ekonomi?

  BalasPadam