08 November, 2015

SOALAN RAMALAN BAHAGIAN B : PENGGAL 1 2016

SOALAN STRUKTUR

1(a)Apakah yang dimaksudkan dengan transformasi desa ?                                             [3]
Transformasi desa ialah perubahan sosio ekonomi desa (1) dari segi saiz (1) dan fungsi atau peranan desa (1).
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam ?                                                     [3]
Sumber alam ialah sumber semulajadi atau sumber asli (1) yang terdapat dalam persekitaran fizikal (1) yang dihargai, bermanfaat dan digunakan oleh manusia (1).
Contohnya, sumber hutan (sumber yang boleh diperbaharui) (1) dan petroleum (sumber yang tidak boleh diperbaharui) (1)
.(c) Apakah yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan pembangunan ?                   [3]
Aras pencapaian (1) kemajuan sosio ekonomi (1) yang tidak sama rata (1) dalam sesebuah negara.
(d)  Maksud kepadatan penduduk
-          Jumlah penduduk yang mendiami di dalam satu-satu kawasan
-          Diukur bagi setiap kolometer persegi
-          Jumlah penduduk dibahagi dengan keluasan kawasan

(e) Maksud pertumbuhan penduduk;
                Perubahan jumlah penduduk
                Dalam sesebuah Negara
                Dalam  tempuh tertentu
                Sama ada bertambah/berkurang/sifar

 (f) Nyatakan komposisi aliran migrasi.                                                                                                           [3]  
i. Jantina
ii. Umur               
iii.Taraf pendidikan


(g)  Namakan empat jenis aliran migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.                                  [4]
i.              Migrasi Desa – Bandar
ii.             Migrasi Bandar – Bandar
iii.            Migrasi Bandar – Desa
iv.           Migrasi Desa – Desa

(h)Jelaskan tiga petunjuk berlakunya proses transformasi desa di Malaysia.                [6]
i. Perubahan landskap fizikal – perubahan guna tanah.  
ii.  Mempelbagaikan kegiatan ekonomi – pertanian, perindustrian, perniagaan. 
iii. Peningkatan taraf hidup – pendapatan, pemilikan barangan, gaya hidup moden.
iv,Peningkatan teknologi – teknologi tradisional kepada teknologi moden.
v. Peningkatan pengangkutan dan telekomunikasi – jalan raya, berturap, stesen pemancar.
vi. Peningkatan kemudahan sosial – klinik, sekolah, hospital, bank, pusat kemahiran, balai polis, stesen
minyak, pejabat pos, pusat khidmat masyarakat.

(i)  Jelaskan kesan transformasi desa terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim setempat.  [6]
i. Peningkatan suhu mikro – kesan pembangunan industri dan penempatan, peningkatan bahangan suria.
ii.Pengurangan kelembapan udara – mengurangkan proses perpeluhan atau pembebasan wap air ke udara.
iii.Tekanan udara menjadi rendah – peningkatan suhu di kawasan desa.
iv.Kurang litupan awan – kekurangan proses perpeluhan, kerpasan.
                                                                                                                               
SOALAN ESEI
1(a)  Usaha-usaha yang boleh dijalankan  untuk menyeimbangkan taburan penduduk  di Malaysia (10)
-  memindahkan lokasi industry ke kawasan luar Bandar
- membina pusat-pusat pengajian tinggi di luar Bandar
- mengadakan rancangan pembangunan wilayah
- memodenkan sector pertanian
- menyediakan kemudahan Bandar di luar Bandar

  (b) ) Mengapakah kerajaan memajukan sector perindustrian di kawasan luar Bandar ? (15)
-  menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk desa
- menyeimbangkan pembangunan wilayah  di antara kawasan bandar dengan luar Bandar
- dapat membangunkan sumber-sumber yang ada di luar Bandar
- pembangunan infrastruktur
- membangunkan sektor lain
-membandarkan desa

2(a)  Proses pembandaran menyebabkan berlakunya peningkatan suhu  (10)
- peningkatan ju lah kenderaan – pembesan gas karbon dioksida
- kekurangan tumbuhan hijau- kurang gas oksogen
- bahan binaan konkrit, jalan berturap[ daya seraph aba yang tinggi
- susunan bangunan yang rapat ; kurang pergerakan udara, udara terperangkap
- pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah

(b)lima peranan Bandar dalam pembangunan Negara (15)
- pusat pemasaran- permintaan yang tinggi di Bandar. Pasaran hasil pengeluaran desa
- peluang pekerjaan – banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sector perkilangan, perkhidmatan
- pusat pemodenan – kadar celik  ICT, penggunaan pengangkutan moden  LRT, Komuter
- pusat perkhidmatan social  ; pendidikan, kesihatan, telekomunikasi
-pusat pembauran inovasi  ; penyebaran pemodenan dan inovasi ke luar Bandar dalam bidang ict,
teknologi, komuniklasi dll

3(a)        Huraikan bagaimanciri a  kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio-ekonomi di sesebuah negara.                                                                                                        (10)
iii1.         Pendidikan.
iii2.         Kemahiran.
iii3.         Tahap kesihatan.
iii4.         Kebolehkerjaan dari segi fizikal dan mental – budaya kerja positif, mobiliti buruh.
iii5.         Sikap positif – tahap kepimpinan, berkomunikasi, integriti, mudah menerima perubahan.


(b)   Jelaskan kesan tumpuan dan kepadatan penduduk terhadap alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan                                                                                           [15  Markah ]

                                                                J
i.     Tekanan terhadap  sumber tanah;
•             Persaingan guna tanah untuk petempatan, perindustrian,pembandaran,infrastruktur,pertanian dan sebagainya meningkat.
•             Kesannya  saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit,
•             Ruang tanah menjadi padat dan tepu bina.
•             Harga tanah  semakin mahal.     

ii.   Kepupusan atau kehabisan sumber alam sekitar fizikal;
•             Kehabisan sumber yang tidak boleh diperbaharui  seperti sumber mineral: bijih timah, bijih besi, emas dan lain-lain.
•             Kepupusan sumber hutan – sumber kepelbagaian biologi iaitu fauna dan flora.
•             Kepupusan sumber marin .
•             Tanih tandus – kemerosotan kualiti (tanih menjadi semakin tidak subur)              

iii.  Pencemaran  alam sekitar fizikal;
•             Pencemaran udara – jerebu.
•             Pencemaran air.
•             Pencemaran sampah sarap.
•             Pencemaran bau dan bunyi.
•             Pencemaran sisa toksid yang berbahaya.             

iv.  Kerosakan dan kemusnahan alam sekitar fizikal;
•             Tanah – hakisan, tanah runtuh dan tanah mendap.
•             Air – kemusnahan kawasan tadahan, banjir- banjir kilat dan banjir lumpur.
•             Ekosistem – kerosakan ekosistem daratan dan akuatik, kemusnahan habitat dan rantaian makanan.      

v.  Kesan positif.  Pembangunan sumber alam meningkat;
•             Sumber tidak terbiar membazir seperti sumber tanah dimajukan sepenuhnya.
•             Tenaga kerja/buruh yang cukup untuk menjana dan membangunkan sumber alam.
•             Permintaan terhadap sumber bertambah – pasaran sumber luas.
•             Produk sumber alam boleh dipelbagaikan.          


SOALAN RAMALAN BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL

SOALAN ESEI 

4(a) Bezakan maksud bahangan suria dengan bahangan terestrial.[ 4 Markah]

Bahangan Suria
Bahangan Terestrial
Markah
 • Dikenali sebagai bahangan matahari. Dipancarkan waktu siang.
 • Dikenali sebagai bahangan bumi. Dipantulkan waktu malam.
2
 • Dalam bentuk gelombang pendek
 • Dalam bentuk gelombang panjang
2
2 Markah
2 Markah
MAX 4

5(a) Jelaskan pengaruh bahangan suria terhadap proses fizikal di permukaan bumi

Judul isi Jawapan
Huraian dan Contoh
Markah

1. Proses Luluhawa fizikal.

 • Mempengaruhi luluhawa fizikal secara pengembangan dan pengecutan
 • Luluhawa fizikal secara beku-cair fros
 • Luluhawa fizikal secara penghabluran garam.2

2. Proses luluhawa kimia.
 • Proses basah-kering batuan.
 • Sinaran/bahangan matahari meningkatkan suhu sekitar melebihi 10˚C.
 • Tindakbalas kimia akan berganda apabila suhu meningkat (prinsip Vant Hoff)


2
3. Proses Hakisan Glasier/pencairan ais.
 • Bahangan suria menyebabkan lapisan ais cair.
 • Mewujudkan sungai-sungai glasier.
 • Hakisan ragutan dan lelasan glasier meningkat.
 • Salji runtuh.


2
4. Proses hakisan layangan angin.
 • Sinaran/bahangan matahari yang terik menyebabkan kawasan gurun menjadi kering – kontang, tandus – gersang.
 • Hakisan layangan angin berlaku dengan cepat.
 • Proses penggurunan bertambah – saiz gurun membesar
2

5. Proses sejatan dan sejat-peluhan.
 • Bahangan suria membekalkan jumlah haba yang cukup untuk membolehkan sejatan berlaku.
 • Sejatan dari permukaan tasik, sungai, paya, kolam dan laut – wap air terbebas ke atmosfera.
 • Sejat peluhan dari tumbuhan dan lembapan tanih – wap air terbebas ke atmosfera.
2

6.  Proses Fotosistesis tumbuhan.
 • Bahangan suria membekalkan tenaga yang cukup untuk tumbuhan memproses makanannya sendiri melalui proses fotosistesis.
 • Tenaga suria bertukar kepada tenaga kimia dan disimpan di dalam daun serta buah.2

7.  Proses pergerakan angin.
 • Bahangan suria menyebabkan perbezaan suhu antara dua tempat.
 • Suhu berbeza tekanan berbeza. (Suhu tinggi – tekanan rendah dan Suhu rendah – tekanan tinggi).
 • Tiupan angin bermula dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
 • Semakin besar perbezaan tekanan – semakin kencang angin bertiup.2(b)          Jelaskan tiga kesan  bahangan suria terhadap aktiviti manusia di kawasan Tropika Lembab.                                 [ 6markah)


Judul Isi Jawapan
Huraian dan Contoh
Markah

1. Aktiviti pertanian
 • Bahangan suria yang cukup - Menjamin tumbesaran tanaman – proses fotosistesis sempurna.
 • Pengeluaran bunga dan buah.
 • Aktiviti pengeluaran hasil tanaman seperti penuaian padi, susu getah, tanaman tembakau, buahan dll dapat dikeluarkan dan dipasarkan dengan baik.2


2. Aktiviti pelancongan.

 • Cuaca panas menggalakkan kedatangan pelancong asing.
 • Aktiviti berjemur ditepi pantai.
 • Aktiviti berkayak/berakit dll yang berkaitan dengan eko pelancongan.
2

3 Aktiviti Perikanan.

 • Sinaran matahari/cuaca cerah - Aktiviti nelayan berjalan dengan baik tanpa gangguan seperti pada musim tengkujuh.
 • Pertumbuhan plankton dan zoo plankton aktif – menjadi tumpuan pelbagai spesis ikan.
 • Aktiviti akuakultur dan marinkultur dapat dijalankan dengan baik.2

4. Aktiviti  Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

 • Bahangan suria yang terik/cuaca panas – pengeringan batik dan aktiviti menjemur ikan kering dapat dilaksanakan.
 • Industri perabot dan perusahaan arang kayu beroperasi dengan sempurna.
2

5. Gangguan aktiviti riadah dan mengehadkan pergerakan penduduk.
 • Bahangan matahari terlalu terik/panas melampau – mengehadkan pergerakan penduduk.
 • Pelbagai penyakit cepat merebak melalui penularan virus.
 • Stroke haba – deman panas.
 • Meningkatkan kejadian jerebu.


2
SOALAN RAMALAN PENGGAL 1 2016

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
1(a)  (a) Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal.  [3m]
  Sistem adalah satu set angkubah/pembolehubah atau unsur-unsur/objek/komponen-komponen Yang saling bertindak antara satu sama lain sebagai satu keseluruhan yang kompleks untuk Mencapai keseimbangan bagi sesuatu sistem.
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk (3m)

Solstis musom sejek keadaan dimana matahari berada tegak diatas   di garisan jadi pada 21 atau 22 disember   hemisfera utara mengalami musim sejuk

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria (3)

sistem suria merupakan salah satu daripada sistem-sistem  yang terdapat dalam galaksi bima sakti yang terdiri datipada planet-palnet dan bintang-bintang  mengelilingi matahari mengikut orbit yang berbeza pada  satah yang rata.

2. (a) Nyatakan tiga peranan tenaga suria dalam mempengaruhi  proses luluhawa (3)
i. penghabluran garam – tenaga suria  menyejat kandungan air dalam tanih
ii. pembasahan dan pengeringan batuan –  tenaga suria mengeringkan batuan
iii. tindakan fros – tenaga suria mencaikan  ais

(b) Nyatakan  dua tenaga haba yang terdapat dalam atmosfera bumi ( 2)
i. tenaga haba rasa – tenaga  haba yang terkena pada permukaan dan beransur panas
ii.tenaga haba pendam – tenaga yang disimpan di dalam sesuatu jasad

(c) Nyatakan dua jenis ombak.                  
i. ombak Pembina iaitu ombak kadar damparannya tinggi   basuhan balik rendah
ii. ombak pemusnah/pembinasa iaitu kadar damparannya  rendah  dan basuhan balik  tinggi

3. (a) Senaraikan tiga bentuk muka bumi yang terbentuk di pinggir pantai kesan dari proses hakisan ombak  di pinggir pantai (3)
i. Teluk dan tanjung
ii.Tebing tinggi dan pentas hakisan ombak.
iii.Gua  
iv.Lohong ombak/gloup dan geo
v.Gerbang laut 
viBatu tunggul

vii.Tunggul sisa

27 Oktober, 2015

IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA.

TEMA  :  IMPAK ALAM SEKITAR DAN PENGURUSANNYA.

Fokus: 1. Kesan Interaksi Manusia terhadap Alam Sekitar.
            2. Pembangunan Lestari dan Pengurusan Alam Sekitar.
       3. Pembangunan Lestari Strategi Khusus dalam menyelesaikan masalah alam  
           Sekitar.


i)          kemerosotan kualiti alam sekitar 
- Hakisan
            - Tanah runtuh
            - Banjir
- Pencemaran air, tanih, udara, bunyi dan bau.

ii)         kemerosotan dan kepupusan sumber
- ancaman kepupusan sumber.
- kehabisan sumber.

KEMEROSOTAN KUALITI ALAM SEKITAR

A.  HAKISAN

-  faktor manusia dan semulajadi.
- berpunca dari aktiviti pembalakan, pertanian pindah dan pembangunan tanah (ladang, Felda, pertanian tradisional ).

B.  TANAH RUNTUH DAN KEGAGALAN CERUN

-  campurtangan manusia melalui aktiviti pembangunan keterlaluan dan tidak terkawal
telah menganggu dan melemahkan struktur batuan dan kestabilan cerun.
- gelongsoran tanah kerana aktiviti perlombongan, kuari, pembinaan bangunan
terutama di tanah tinggi.
-  pertanian di kawasan tanah tinggi -  sayur-sayuran di Cameron Highland
-  pembandaran dan pelancongan.

C.  BANJIR

hujan lebat yang berterusan untuk tempoh masa yang lama.
-  banjir kilat-  tempoh masa yang singkat disebabkan oleh air bertakung dan sukar dialirkan. Punca banjir adalah proses pembangunan dan pembandaran, penebangan pokok dan hutan, sistem infrastruktur yang tidak efisien.D.  KEMARAU

-  hutan banyak pupus-kurang sejat peluhan-kurang wap air untuk membentuk awan – kurang hujan.

E.  TANAH TANDUS

-  Terdapat bahan kimia/tindakan fizikal seperti hakisan yang menyebabkan tanah hilang kesuburan. 
-  mikroorganisma tanah musnah- pereputan dan penghuraian organik kurang.
-  hakisan membawa humus ke tempat lain – tanah tidak subur untuk pertanian.

F.  PEMANASAN SETEMPAT DAN GLOBAL

-  Pemanasan global =  kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.
-  Pemanasan setempat =  akibat penebangan hutan.
-  di Bandar – bangunan konkrit, bilangan kenderaan, aktiviti perkilangan, kekurangan     tumbuhan hijau.

G.  PENCEMARAN

i)  Air -  apabila air tidak mengikut kriteria berikut:
1.      Bebas biologikal – tulen, bersih, bebas organisma seperti ESCHERICHIA Coli ( taun ).
2.      Bebas kimia organik – racun dan baja ( sisa pertanian), minyak, pewarna.
3.      Bebas kimia bukan organik – sisa kilang- raksa, plumbum.
4.      Mendapan tanih – akibat hakisan.
5.      Tidak berasid- boleh melarut dan tiada tindakbalas kimia.

-           PUNCA pencemaran air:

a)      pembuangan sisa industri.
b)      racun serangga dan baja kimia dalam pertanian,pelancongan ( rumput/baja padang golf )
c)      sisa domestik.
d)     najis haiwan.
e)      penjanaan elektrik – air panas daripada penyejukan generator di buang ke dalam sungai.
f)       tumpahan minyak.

ii) Tanih -  Terdapat bahan kimia/tindakan fizikal seperti hakisan yang menyebabkan tanah hilang subur.
-          Mikroorganisma tanah musnah-pereputan dan penghuraian organik kurang.
-          Hakisan pula membawa humus ke tempat lain – tanah tidak subur untuk pertanian.


PUNCA Pencemaran tanah:

           i.            pembakaran hutan dan ladang – organik teroksida – karbondioksida.
         ii.            sisa toksik kilang – buang / tanam dalam tanah – organisma mati.
       iii.            tempat pelupusan sampah – pelbagai bahan kimia larut –resap dalam tanah.
       iv.            air yang bertakung( paya ) – organisma mati.
         v.            hakisan tanah di kawasan tanah tinggi.

iii)  Udara -   terdapat bahan-bahan pencemar diudara seperti partikel-partikel halus, debu, asap dan gas-gas beracun atau gas rumah hijau.

PUNCA Pencemaran udara:

1.Kenderaan bermotor – asap, gas, hidrokarbon –penyakit manusia.
2. Sisa toksik kilang – gas, asap, partikel terampai – penyakit manusia dan jerebu.
3. CFC dan gas rumah hijau – pendingin hawa, peti sejuk, alat penyembur.
4. kuari – debu.
5. pembakaran terbuka – pelupusan sisa domestik, hutan, jerami padi.
6.kelemahan pengurusan dan penguatkuasaan-  JAS, kerajaan tempatan.

iv)  Bunyi dan Bau

BUNYI = daripada kilang, kawasan pembinaan, kenderaan bermotor, kuari ( letupan).
BAU= ternakan, kawasan pelupusan sampah, kilang k/sawit dan getah.

v)  Pencemaran sampah sarap
-     sisa pepejal domestik dan kilang.

vi)  sisa toksik dan bahan berbahaya.
-          kilang, tumpahan minyak.

KEMEROSOTAN DAN KEPUPUSAN SUMBER
a)  Ancaman kepupusan sumber
-           Flora dan fauna, mineral.

b) Kepelbagaian biologi.
-          Kepelbagaian tumbuhan kepada tanaman sejenis – kepupusan haiwan.

c) Kehabisan sumber.

Menjelaskan aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar:
i)       Penghutanan – pembalakan.
ii)   Perindustrian
iii)  Pengangkutan dan perhubungan
iv)  Pertanian dan penternakan
v)    Perikanan dan akuakultur.
vi)   Pembinaan( petempatan dan infrastruktur )
vii)  Perlombongan dan kuari.
viii) Pelancongan dan rekreasi.

IMPAK SOSIAL

1.      Kesihatan – pencemaran udara dan air. Cth- batuk, asma, taun, cirit-birit
2.      keselamatan – perubahan iklim, kesan rumah hijau – bumi makin panas, ais kutub cair, tanah rendah/pulau tenggelam ( Bangladesh), el-nino ( suhu tinggi )-pertanian terjejas, suhu air laut meningkat- terumbu karang pupus.
3.      kerosakan dan kemusnahan harta benda –banjir
4.      aktiviti ekonomi –pertanian terjejas
5.      aktiviti sosial – kesihatan terganggu.

PENGURUSAN ALAM SEKITAR

1. Pemeliharaan dan pemuliharaan
-      Pemeliharaan- mengekalkan keadaan semulajadi.
-      Pemuliharaan- membaikpulih alam sekitar yang telah rosak.
Langkah perundangan  - Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974(pindaan 1985).
Langkah bukan perundangan         - membangkitkan kesedaran melalui pendidikan dan kempen. (-peranan media massa, - peranan sekolah. )
2. Pembangunan Berterusan ( Lestari )
-Pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang.

Lapan prinsip pembangunan Berterusan ( Lestari )
1)             Menjana/menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi.
2)             Mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup.
3)             Memulihara dan mempertingkatkan asas sumber.
4)             Memastikan aras penduduk yang boleh ditampung.
5)             Mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko.
6)             Mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan.
7)             Memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa.
8)             Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa.

Bentuk Kerjasama Antarabangsa dalam Konteks Pembangunan Berterusan( Lestari )
a.              Persidangan Stockholm – persekitaran manusia.
b.             Persidangan Rio – persekitaran dan pembangunan.
c.              Persidangan Johannesburg – pembangunan berterusan.
d.             Protokol Montreal – CFC dan lapisan ozon.
e.              Protokol Kyoto – gas rumah hijau ( karbon dioksida)
f.              Deklarasi Langkawi – pengurusan alam sekitar dalam kalangan Negara-negara Komenwel.

Kepentingan Kerjasama Antarabangsa:
o      Masalah kemerosotan kualiti alam sekitar telah menjadi masalah global.
o      Penjagaan alam sekitar secara global.

o      Meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan ( lestari )