17 Disember, 2013

SISTEM ATMOSFERA : ANGIN


Angin dan tekanan udara
1.                   Zon-zon tekanan udara rendah atau tinggi dipengaruhi oleh jumlah penerimaan tenaga haba dari matahari.
2.                   Semasa musim sejuk, keadaan yang lampau sejuk menyebabkan terbentuknya zon-zon tekanan udara yang tinggi. Sebaliknya, zon-zon tekanan udara yang rendah terbentuk di kawasan yang menerima tenaga haba yang banyak seperti ketika musim panas.
3.                   Di kawasan Khatulistiwa juga terbentuk tekanan udara rendah sepanjang tahun yang dikenali sebagai doldrum. Daerah tekanan rendah dipanggil lekukan atau siklon, manakala daerah tekanan tinggi sebagai antisiklon.
4.                   Umumnya, perbezaan tekanan udara secara mendatar berupaya menggerakkan udara dari daerah tekanan tinggi ke arah daerah tekanan rendah. Apabila berlaku pergerakan udara, dikatakan tiupan angin berlaku.
5.                   Daya koriolis akibat putaran bumi pada paksinya juga boleh menyebabkan pemesongan terhadap pergerakan angin dari kawasan tekanan tinggi  ke tekanan rendah.
6.                   Kelajuan angin sangat dipengaruhi oleh darjah kecerunan tekanan udara. Jika tekanan udara semakin curam, angin bergerak dengan semakin laju.
7.                   Sebaliknya, tekanan udara yang semakin landai bermakna angin bergerak dengan semakin perlahan. Garis-garis isobar digunakan untuk menunjukkan kecerunan tekanan udara dan kelajuan angin yang berhubung dengannya.
Sistem angin dunia
1.                 Tekanan udara dan pergerakan angin memang berkait rapat. Udara yang bergerak dari zon tekanan udara tinggi ke zon tekanan udara rendah menghasilkan sistem angin dunia.2.                 Pergerakan angin terbias ke kanan di hemisfera utara, manakala di hemisfera selatan pula pergerakan angin terbias ke kiri. Pembiasan angin ini disebabkan oleh daya koriolis.
3.                 Di hemisfera utara, pergerakan angin dari kawasan tekanan tinggi subtropika menuju ke doldrum (tropika) terbias ke kanan sebagai angin Timuran Utara.
4.                 Pergerakan angin yang menghala ke kawasan tekanan rendah subkutub pula terbias menjadi anginBaratan Utara. Angin dari kawasan tekanan tinggi kutub pula terbias menjadi angin Timuran Kutub.

5.                 Di hemisfera selatan, angin-angin terbias ke kiri menjadi angin Timuran Selatan, angin Baratan Selatan dan angin  Baratan Kutub. Angin-angin ini diberi nama mengikut punca arahnya, iaitu timur atau barat.

ATMOSFERA : KERPASAN

KERPASAN

Konsep kerpasan
Kerpasan merupakan semua jenis lembapan yang turun ke bumi dari atmosfera sama ada dalam bentuk hujan, salji, embun atau hujan batu.

Jenis-jenis kerpasan

i.                     Hujan perolakan
ii.                    Hujan bukit
iii.                   Hujan perenggan

Hujan perolakan
Hujan perolakan terjadi apabila permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari pada waktu pagi.Permukaan bumi yang menyerap pancaran matahari juga mengeluarkan haba. Haba yang dikeluarkan akan memanaskan udara yang berhampiran dengan permukaan bumi. Udara yang dipanaskan ini akanmengembang dan naik secara perolakan kerana udara ini lebih ringan daripada udara di sekelilingnya. Udara ini akan terus naik dan disejukkan secara adiabatic (makin tinggi udara naik makin sejuk). Sehingga sampai takat embun, udara akan terpeluwap membentuk titisan air dan berkumpul membentuk awan kumulunimbus yang membawa hujan lebat pada waktu petang disertai kilat dan petIR
Hujan bukit
Hujan ini terjadi di kawasan bukit yang menghadap laut atau lautan.Kumpulan udara lembap dari bertiup ke darat terpaksa naik ke atas kerana terdapat halangan gunung atau bukit.Semakin tinggi udara itu naik, udara itu menjadi semakin sejuk. Apabila sampai takat embun iaitu takat dimana udara tidak boleh disejukkan lagi, udara akan terpeluwap menjadi titisan air. Titisan air ini akhirnya akan turun sebagai hujan. Hujan bukit turun dengan lebat di kawasan cerun yang menghadap angin dan kawasan cerun yang membelakangi angin dikenali sebagai kawasan lindungan hujan.Hujan perenggan
Ia terjadi apabila terdapat pertembungan dua kumpulan udara iaitu udara sejuk dan udara panas. Pertembungan dua udara ini biasanya terjadi di kawasan yang beriklim sederhana dan tropika. Udara sejuk adalah lebih tumpat maka udara ini akan sentiasa berada hampir dengan permukaan bumi.

Udara yang lebih panas ia ringan dan akan bergerak naik di lapisan atas udara yang lebih sejuk. Semasa udara panas ini naik, tekanan udaranya berkurangan dan udara tersebut mengembang dan menyejuk sehingga mencapai takat embun. Akhirnya proses pemeluwapan berlaku dan diikuti dengan hujan. Hujan ini juga dikenali sebagai Hujan Siklon.


SISTEM ATMOSFERA : HURAIAN UNSUR-UNSUR IKLIM

BAHANGAN


Konsep Imbangan bahangan
Jumlah bahangan yang diterima oleh bumi daripada matahari melalui gelombang-gelombang pendek sama dengan jumlah bahangan yang dibebaskan oleh bumi melalui gelombang-gelombang panjang.


a) Taburan suhu mendatar
Perbezaan suhu secara mendatar antara satu tempat dengan tempat yang lain di permukaan bumi.
b) Taburan suhu menegak
Perubahan suhu yang berlaku di atmosfera mengikut ketinggian dalam sesuatu bungkusan udara.

B) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN SUHU MENDATAR

1.Tumbuhan semulajadi
Kawasan yang banyak tumbuhan - suhu lebih rendah. Mengurangkan bahangan matahari yang sampai ke permukaan bumi.

2. Awan
Kawasan yang banyak dilitupi awan – suhu lebih rendah. Awan akan membalikkan dan menyerap sebahagian bahangan matahari.

3. Arus lautan
Arus lautan mempunyai kebolehan memindahkan haba – jenis arus akan mempengaruhi suhu pinggir pantai. Contohnya Arus Telukan membawa haba daripada kawasan tropika ke kawasan sederhana.

4.Perbezaan permukaan bumi
Albedo permukaan bumi menentukan jumlan bahangan yang diserap oleh bumi. Albedo yang tinggi akan menyebabkan suhu di kawasan itu rendah.

5.Ketinggian
Kawasan yang tinggi akan mengalami suhu yang semakin rendah.

C) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN SUHU MENEGAK

1. Tekanan udara

2. Suhu permukaan
Jika suhu permukaan bumi lebih sejuk berbanding suhu atmosfera ia akan menyejukkan bahagian atmosfera yang berhampiran dengan bumi. Kejadian olak suhu akan berlaku. Secara relatifnya semakin tinggi dalam atmosfera semakin tinggi suhunya.

3. Lapisan atmosfera
Di lapisan troposfera, taburan suhu menegaknya adalah semakin menurun mengikut ketinggian. Di lapisan stratosfera pula suhunya semakin meningkat mengikut ketinggian .

4. Kandungan atmosfera


D) LEMBAPAN ATMOSFERA

1.Lembapan atmosfera
Kandungan wap air yang terdapat di atmosfera.

2.Kelembapan mutlak
Jumlah wap air dalam sesuatu isipadu air. (g/m3)

3. Kelembapan tentu
Jisim wap air bagi setiap kilogram udara.

4. Kelembapan bandingan
Nisbah jumlah wap air yang sebenar terdapat di udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung oleh udara tersebut pada suhu yang tertentu.

E) PROSES-PROSES LEMBAPAN ATMOSFERA

1.Sejatan
Proses cecair atau ais bertukar menjadi wap air. Ia adalah proses yang berlaku secara berterusan daripada permukaan air, tanah dan salji.

2. Pepeluhan/
Transpirasi
Air yang hilang daripada permukaan tanaman dan tumbuhan. Ia berlaku apabila tekanan wap dalam sel daun adalah lebih besar daripada tekanan wap atmosfera.

3. Sejatpeluhan

Air yang hilang ke atmosfera melalui pepeluhan tumbuhan dan sejatan dari tumbuhan dan tanah.


F) FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEJATAN

1. Tekanan wap
Tekanan wap yang tinggi di atmosfera akan menyebabkan kadar sejatan menjadi rendah.

2. Suhu permukaan
Suhu permukaan sejat yang tinggi akan meningkat kadar sejatan .

3. Angin
Angin yang kencang dapat membaurkan wap air dan meningkatkan sejatan.

4. Kandungan air
Kadar sejatan lebih tinggi bagi air bersih berbanding dengan air masin.

5. Luas permukaan
sejat
Sejatan lebih mudah berlaku di permukaan air yang terdedah berbanding permukaan air yang terlindung.


ALAM SEKITAR FIZIKAL :SISTEM ATMOSFERA

 PERANAN ATMOSFERA

1. Kepada Biologi
Oksigen - penyokong kepada semua kehidupan di permukaan bumi.

2. Mencorakkan kontur permukaan bumi
Kejadian cuaca seperti angin, hujan dan larian air. Tindakan unsur-unsur cuaca ini telah mewujudkan pelbagai bentuk permukaan bumi yang sentiasa berubah tanpa mengira masa dan tempat.

3. Kekayaan semula jadi
Perlombongan logam dan simpanan bijih dikaitkan dengan pengumpulan bahan logam melalui tindakan kimia air hujan ke dalam batuan.

4. Perdagangan / rekreasi
Pedagang pada zaman dahulu menggunakan kapal layar yang memerlukan tiupan angin.

5. Membentuk dan menpengaruhi cuaca
Atmosfera bumi sentiasa mengalami perubahan secara berterusan. Manusia perlu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ekstrem agar tidak mengalami kesan perubahan tersebut.

ATMOSFERA : UNSUR-UNSUR IKLIM DAN CUACA

KONSEP-KONSEP IKLIM DAN CUACA

UNSUR-UNSUR CUACA DAN IKLIM

Konsep Cuaca dan Iklim

Cuaca merujuk kepada fenomena harian yang sentiasa berubah mengikut tempat dan
masa. Contohnya, cuaca tempat A mungkin tidak sama dengan tempat B walaupun
jaraknya hanya beberapa kilometer.
Iklim merujuk kepada purata unsur-unsur cuaca seperti suhu, hujan, kelembapan
udara dalam tempoh 35 tahun meliputi skala yang luas seperti sebuah negara atau
rantau/wilayah.

Unsur-unsur cuaca

1. Suhu

Darjah kepanasan udara di sesuatu tempat. Darjah kepanasan datang dari sinaran
matahari atau bahangan matahari. Cthnya, sinar ultra unggu, sinar infra red, sinar
gamma, sinar X. Sinar infra red yg paling banyak membawa tenaga haba. Apabila
tenaga haba bertambah, maka udara akan menjadi panas dan indeks suhu akan
meningkat. Indeks suhu di ukur dalam unit darjah selsius menggunakan termometer
Six.

2. Kerpasan

Merangkumi hujan, salji, hujan batu dan hujan beku. Unsur yang paling penting
ialah hujan yang terjadi akibat proses pemeluwapan dan kondensasi. Akibat sejatan
wap air akan naik ke atmosfera dan bercantum antara satu sama lain dengan bantuan
nukleus kondensasi seperti garam galian dan bahan pencemar udara membentuk awan.
Turun dalam bentuk hujan apabila awan mencapai tahap tepu. Hujan disukat
menggunakan alat tolok hujan dan dinyatakan dalam unit milimeter.
3. Kelembapan udara

Merujuk kepada jumlah wap air yang terdapat dalam udara.
Terbahagi kepada dua:

a) Kelembapan mutlak – ialah kandungan wap air yang sebenarnya terdapat dalam
udara pada satu masa. Dinyatakan dalam unit gram semeter padu (gm/m3).

b) Kelembapan bandingan – ialah nisbah jumlah wap air yang sebenarnya terdapat
dalam udara berbanding dengan jumlah wap air yang boleh ditampung oleh udara
berkenaan dlm keadaan suhu tertentu dinyatakan dlm bentuk peratus.

Diukur menggunakan alat higrometer putar yang mengandungi termometer bebuli kering
dan termometer bebuli basah.
4. Awan

Merupakan titisan air yang sangat halus yang berdiameter antara 0.02 mm hingga
0.06 mm serta terapung di udara. Terbentuk akibat penyejukan udara di bawah takat
beku yang menyebabkan air terpeluwap di atmosfera. Berdasarkan ketinggian dan
lokasi awan terbahagi kepada 4:
a) Awan tinggi – 6100 m – 12 000 m seperti awan sirus, sirostratus dan
sirokulumulus.
b) Awan Pertengahan – 1200 m – 6100 m seperti awan altostratus, altokumulus.
c) Awan rendah – 0 – 1200 m seperti awan stratokumulus, stratus, nimbostratus.
d) Awan tegak – had dasar 180 m seperti awan kumulus dan kumulonimbus.


5. Tekanan udara

Tekanan yang dihasilkan oleh atmosfera terhadap permukaan bumi. Pada paras laut
tekanan udara normal ialah kira- kira 1.03 kg/cm2 bagi setiap permukaan yang
terdedah kepadanya.
Berubah mengikut ketinggian. Udara semakin berkurangan apabila ketinggian
bertambah dan beratnya juga berkurangan. Disukat dgn menggunakan alat barometer
aneroid dlm unit milibar (mb). 1000 mb = 760 mm.

6. Angin

Adalah udara yang bergerak secara mendatar. Bertiup dari kws tekanan udara tinggi
ke kws tekanan udara rendah. Arah tiupan merujuk kepada arah dari mana angin itu
bertiup dan ditunjukkan oleh penunjuk arah angin. Halaju angin diukur menggunakan
alat anemometer. kesan halaju angin boleh dilihat dengan menggunakan skala angin
Beufort.
16 Disember, 2013

PENGGAL 2 : ALAM SEKITAR FIZIKAL TEMA 2 : SISTEM ATMOSFERA

SISTEM ATMOSFERA : STRUKTUR, KANDUNGAN, PERANAN, FAKTOR
KONSEP ATMOSFERA  


Atmosfera ialah satu lapisan nipis gas tanpa bau, warna dan rasa yang berada di atas permukaan bumi disebabkanoleh tarikan daya graviti bumi.” 
STRUKTUR ATMOSFERA(Termosfera, Mesosfera, Stratosfera, Troposfera)  
a. Termosfera/ionosferaSuhu meningkat mengikut ketinggian sehingga 1000˚C.
Lapisan paling bawah dipenuhi dengan gas nitrogen dan molekul oksigen.  
Berlaku pemisahan electron bercas negative daripada atom oksigen dan molekul nitrogen.  
Penting untuk telekomunikasi. 
b. Mesosfera
Ketinggian sehingga 80 km, suhu berkurangan mengikut ketinggian sehingga -90˚C. 
Di kawasan ini wujud awan noktilusen.  
Bahan meteor mula terbakar di sini 
c. Stratosfera
Ketinggian sehingga 50 km, suhu bertambah secara perlahan-lahan mengikut ketinggian.  
Lapisan ini sangat kering, tidak mengandungi awan atau cuaca.  
Mengandungi gas ozon.Kebanyakkan bahan meteor memasuki lapisan ini. 
d. Troposfera 
Ketebalan kira-kira 8 km, meliputi 25 % daripada jisim bumi.  
Pengurangan suhu 6.5˚C bagi setiap 1000m.
Kawasan terdapatnya perubahan iklim dan cuaca

KANDUNGAN ATMOSFERA

1. Gas kekal 
Gas yang tetap di atmosfera seperti Nitrogen ( 78.09%), Oksigen (20.95%) dan Argon (0.93%). 
2. Gas berubah
Gas yang kandungannya tidak tetap di atmosfera. Contohnya :
      a. Karbon dioksida : sentiasa bertambah; 
memasuki atmosfera melalui tindakan organisma hidupan lautan dan daratan. 
peningkatan penggunaan bahan api fosil oleh manusia
     b. Ozon : sentiasa berkurangan; 
melalui kitar fotokimia iaitu melibatkan percantuman semula dengan atom oksigenmenyebabkan kehilangan bersih oksigen ganjil
     c. Klorofluorokarbon (CFC) : sentiasa bertambah
punca: bahan-bahan aerosol, bahan penyejuk (freom) , bahan pencuci danpenyaman udara 
terlerai dan membebaskan klorin yang juga terlibat dalam pemusnahan lapisanozon.
      d. Nitrogen Oksida (NOX): sentiasa bertambah
mekanisme biologi di lautan dan juga dalam tanah, pembakaran industri,kenderaan, biojisim, dan penggunaan baja kimia.
      e. Sulfur dioksida (SO2): sentiasa bertambah 
pembakaran arang batu dan minyak serta peleburan tembaga.
Penambahan dan pengurangan kumpulan gas ini akan mempengaruhi : 
pencemaran udara 
peningkatan gas rumah hijau 
hujan asid 
Penipisan lapisan ozon 
pemanasan global
3. Juzuk bukan gas
Dikenali sebagai bahan aerosol termasuk habuk, asap, zarah garam, zarah tanah, dan habuk galiandaripada pembakaran kering, karbon dan habuk gunung berapi. 
Mengakibatkan fenomena jerebu
PERANAN ATMOSFERA
1. Kepada Biologi 
Oksigen - penyokong kepada semua kehidupan di permukaan bumi. 
2. Mencorakkan kontur permukaan bumi 
Kejadian cuaca seperti angin, hujan dan larian air.  
Tindakan unsur-unsur cuaca ini telah mewujudkan pelbagai bentuk permukaan bumi yang sentiasa berubah tanpamengira masa dan tempat.
3. Kekayaan semula jadi
Perlombongan logam dan simpanan bijih dikaitkan dengan pengumpulan bahan logam melalui tindakan kimia airhujan ke dalam batuan. 
4. Perdagangan / rekreasi 
Pedagang pada zaman dahulu menggunakan kapal layar yang memerlukan tiupan angin.
5. Membentuk dan mempengaruhi cuaca 
Atmosfera bumi sentiasa mengalami perubahan secara berterusan.
Manusia perlu menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang ekstrem agar tidak mengalami kesan perubahantersebut 


SUKATAN PENGGAL 2 STPM GEOGRAFI BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
BAHAGIAN B:
GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA1    Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar
30


      3.1   Sektor-sektor ekonomi
20
Calon seharusnya dapat:

(a)   mengenal pasti sektor ekonomi yang terbahagi kepada tiga, iaitu


Skala negara Malaysia


          (i)   primer;        
Pertanian, perikanan, perhutanan, dan perlombongan


         (ii)   sekunder;
Pemprosesan, pembuatan, dan pembinaan


Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


        (iii)   tertier.
Pelancongan, pengangkutan dan perhubungan,
perdagangan dan perniagaan, kewangan,
perkhidmatan awam dan swasta, utiliti (elektrik, air, dan gas), teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan


(b)   menghuraikan ciri utama setiap sektor ekonomi negara Malaysia (taburan, skala, orientasi pengeluaran, penggunaan modal, buruh, dan teknologi);
Huraian berkaitan dengan ciri dan kepentingan boleh digabungjalinkan mengikut sektor ekonomi


(c)   menghuraikan kepentingan atau sumbangan setiap sektor kepada ekonomi negara (Keluaran Dalam Negara Kasar [KDNK], pekerjaan,   dan kesan pengganda);
Kesan pengganda merujuk kepada aktiviti hiliran dalam sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan


(d)   menjelaskan perkembangan semasa sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tertier);
Perkembangan semasa sektor ekonomi meliputi kemajuan, inovasi, isu, masalah, dan cabaran


(e)   menghuraikan perkembangan bioteknologi terkini dalam bidang pertanian dan pembuatan;
Bioteknologi bermaksud penggunaan teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik, teknologi transgenik, dan teknologi nanoTajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
              3.1.1  Kemahiran amali

(f)    mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi semasa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;
Gambar rajah termasuklah carta, graf, dan rajah


(g)   mentafsir jadual, gambar rajah, foto, dan peta.
Peta meliputi peta topografi
      3.2  Proses pembangunan ekonomi
4
Calon seharusnya dapat:(a)   mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan);(b)   membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia;(c)   menjelaskan ketakseimbangan pembangunan antara kawasan dalam negara Malaysia.
Tumpuan kepada isu ketakseimbangan pembangunan antara wilayah dalam negara dan strategi untuk mengatasinya (koridor pembangunan ekonomi utara, timur, selatan, Sabah dan Sarawak)
      3.3  Impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar
6
Calon seharusnya dapat:

(a)   menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu          (i)   kemerosotan dan kepupusan sumber;         (ii)   pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik);

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


        (iii)   kemerosotan kualiti alam sekitar (peningkatan suhu setempat, hakisan, tanah runtuh dan tanah tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian    biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan);
Sumber perhutanan, perikanan, dan perlombongan


(b)   merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan.

2    Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau
30


      4.1  Globalisasi ekonomi
6
Calon seharusnya dapat:
(a)   menghuraikan maksud globalisasi ekonomi;
Globalisasi ekonomi
bermaksud saling bergantung antara negara dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran, dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran yang dipermudahkan oleh kemajuan teknologi maklumat


(b)   menghuraikan aspek saling bergantung antara kawasan (pelaburan, teknologi, pengeluaran, pasaran, dan bekalan buruh);

Saling bergantung antara kawasan merujuk kepada hubungan antara negara/kawasan untuk keperluan ekonomiTajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


(c)   menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia);(d)   menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu
         (i)   kesan positif
                  perdagangan bebas;
                  peluasan pasaran;
                  pemindahan teknologi
                  aliran buruh;
                  menggalakkan persaingan;
                  peningkatan kualiti produk;        (ii)   kesan negatif
                  penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC);
                  ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan;
                  ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan;
                  kesukaran untuk mengawal aliran modal asing;
   penghakisan kedaulatan negara.

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
      4.2  Kerjasama serantau
14
Calon seharusnya dapat:

             4.2.1 Konsep kerjasama

(a)   mengenal pasti pakatan ekonomi serantau, iaitu
          (i)   Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN);
         (ii)   Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA);
        (iii)   Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC);
        (iv)   Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur;
         (v)   Kesatuan Eropah (EU);
           (vi)   Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA);(b)   menghuraikan konsep kerjasama dan persaingan antara kawasan;

             4.2.2 Kepentingan dan halangan

(c)   menjelaskan kepentingan pakatan ekonomi serantau dari segi
           (i)   mengurangkan kesan negatif globalisasi ekonomi dunia;
          (ii)   pasaran bersama;
         (iii)   meningkatkan daya saing serantau;
         (iv)   menjaga kepentingan bersama serantau;
          (v)   keperluan guna tenaga buruh;
         (vi)   teknologi penyelidikan dan pembangunan;
Daya saing serantau merujuk kepada keupayaan mengeluarkan produk yang memenuhi keperluan global pada kos yang kompetitif


(d)   menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi
          (i)   perbezaan ekonomi antara negara anggota;
         (ii)   konflik politik wilayah dalam negara anggota;

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


        (iii)   keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau;
        (iv)   persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau;    
         (v)   pencemaran rentas sempadan;
           (vi)   keselamatan serantau;

             4.2.3 Kemahiran amali

(e)   mengira, melukis, dan mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta;        (f)    mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.

      4.3  Segitiga pertumbuhan
8
Calon seharusnya dapat:(a)   mendefinisikan konsep kawasan segitiga pertumbuhan;
Kawasan segitiga pertumbuhan merujuk kepada kerjasama memajukan subwilayah yang berjiran di dalam ASEAN


(b)   mengenal pasti kawasan segitiga pertumbuhan di dalam ASEAN, iaitu
          (i)   Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–
                 Singapura (IMS–GT);
         (ii)   Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–
                 Thailand (IMT–GT);
           (iii)   Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Filipina (BIMP–EAGA);

Fokus kerjasama:
IMS–GT – perindustrian
IMT–GT – sumber pertanian dan pelancongan
BIMP–EAGA – pelbagai aktiviti ekonomi


Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


(c)   menjelaskan peranan segitiga  pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi).

      4.4  Hubungan Malaysia dengan negara luar
2
Calon seharusnya dapat:(a)   menyatakan dasar luar negara Malaysia;
Teras dasar luar negara Malaysia - Aman, Bebas, dan Berkecuali


(b)   menghuraikan peranan negara Malaysia dalam pakatan kerjasama serantau;
Prinsip memakmurkan jiran menjadi fokus utama kerjasama serantau


(c)   menjelaskan kepentingan kerjasama serantau dalam melindungi alam sekitar.
Mengatasi masalah pencemaran rentas sempadan