31 Januari, 2024

PANDUAN SKEMA JAWAPAN SEMESTER 1 TOPIK PILIHAN

 

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal

(40 markah)

 

Jawab semua soalan

1.        

a)       

Jelaskan tiga factor yang menyebabkan gunung berapi terbentuk

[6]

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Jenis letusan gunung berapi

Letusan kuat  menyebabkan puncak gunung berapi musnah dan membentuk kawah besar/kaldera // krater/kawah kecil dan gunung berapi yang rendah terbentuk.

       ii.             

Kekerapan letusan gunung berapi.

Letusan kuat dan kerap menyebabkan puncak gunung berapi musnah dan kawah besar/ krater terbentuk

 

     iii.             

Jenis lava

Lava bes yang cair dan lambat beku  membentuk gunung yang bercerun landai.

Lava asid likat dan cepat beku menyebabkan gunung berapi cerun curam dan tinggi.

 

     iv.             

Jenis bahan.

Piroklas kasar - gunung berapi bercerun curam. Piroklas halus – gunung berapi bercerun landai

       v.             

Umur gunung berapi.

Gunung berapi yang lama mempunyai bentuk kon yang lebih rendah kerana proses hakisan dan luluhawa.

 

 

 

 

b)       

Bagaimanakah aktiviti gunung berapi boleh menjejaskan kesihatan penduduk sekitar

[3]

 

BIL

FAKTA

PROSES

HURAIAN

         i.             

Letusan gunung berapi

bebaskan gas, debu dan asap ke atmosfera

menyebabkan penduduk sekitar mengalami gangguan pada system respirasi/ pernafasan / sesak nafas

 

       ii.             

Bahan letusan

Sebaran debu dan abu

menyebabkan penduduk sakit mata dan batuk

 

     iii.             

Lava

Aliran lava yang panas

ke Kawasan petempatan penduduk menyebabkan peningkatan suhu setempat dan menjejaskan keselesaan penduduk

 

 

 

 

c)       

Jelaskan pengaruh kawasan bumi gunung berapi terhadap aktiviti manusia

[6]

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Dataran lava

tumpuan penduduk utk aktiviti pertanian. Aliran lava bes membentuk dataran lava yang subur dan kawasan tanah pamah di sekitar gunung berapi.

       ii.             

Mata air panas/geiser

galakkan aktiviti pelancongan dan rekreasi. -mandi manda kerana mempunyai potensi rawatan penyakit kulit.

 

     iii.             

Tenaga geoterma

eksploitasi wap air panas untuk bekalan tenaga elektrik kepada penduduk

 

     iv.             

Tasik krater/kaldera

 tumpuan penduduk untuk aktiviti pelancongan, pertanian dan perikanan

       v.             

Sulfur/belerang

galakan aktiviti perlombongan

     vi.             

Kon gunung berapi

pelbagai dan cantik galakkan aktiviti pelancongan utk melihat gunung berapi dari dekat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jika soalan 3, pilih sama ada soalan 3(a)atau 3(b).

 

 

 

2.        

a)        

Jelaskan kesan pergerakan bumi dalam system suria

[13]

 

(i)      Kejadian siang dan malam

 

(ii)    Perbezaan waktu tempatan

 

(iii)   Pembiasan angin dan arus lautan – daya korialis

 

(iv)   Pasang surut air lautan

 

(v)    Kejadian empat musim

 

(vi)   Gerhana matahari dan gerhana bulan

 

(vii) Aphelion dan perihelion

 

Kesimpulan

 

 

 

 

 

 

b)       

Jelaskan bagaimana kejadian empat musim mempengaruhi aktiviti manusia

 

 

 

(i)      Musim bunga – pelancongan / pertanian

 

(ii)    Musim panas – pertanian

 

(iii)   Musim luruh – pelancongan / pertanian

 

(iv)   Musim sejuk – berburu/ pelancongan/ membalak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        

a)        

        i.             

Huraikan bagaimana proses geomorfologi memberikan kesan negatif        kepada alam sekitar di kawasan tropika lembap

[12]

 

BIL

FAKTA

PROSES

HURAIAN

 

Kesan negatif ke atas alam sekitar fizikal

 

 1.  

Luluhawa

Luluhawa kimia – proses pengoksidaan/ pengkarbonan

Struktur batuan jadi longgar dan permukaan cerun menjadi tidak stabil

 

 1.  

Hakisan

Larian air permukaan hakis permukaan cerun yang subur

Tanah hilang kesuburan – angkut ke dalam sungai - pencemaran air

 

 1.  

Pergerakan jisim di kawasan cerun 

Tanah/regolit menuruni cerun akibat tarikan graviti

Tumbuhan di cerun musnah menyebabkan flora/ pencemaran sungai dll

 

 1.  

Gempa bumi

Daya mampatan/ daya regangan

Tanah runtuh – menuruni cerun

 

 

 1.  

Letusan gunung berapi

Daya mampatan/ daya regangan

Aliran magma/ lava keluar ke permukaan bumi ....

 

 1.  

Pengangkutan

Larian air permukaan angkut tanah/ regolit ke dalam badan air

Berlaku pencemaran sumber air spt sungai/tasik

 

 

 1.  

Pemendapan

Larian air permukaan angkut tanah/ regolit ke dalam badan air dan dienapkan dalam badan air/sungai

Sungai jadi cetek dan daya tampung sungai rendah menyebabkan banjir

 

 

 

Kesan negatif ke atas alam sekitar manusia

 

 

 1.  

Luluhawa

t/b kimia air hujan terhadap bangunan

Besi bangunan berkarat/ rosakkan harta benda penduduk

 

 1.  

Hakisan

larian air permukaan hakis permukaan cerun yang subur

Hasil tanaman berkurang – pendapatan terjejas

 1.  

 

Hakisan permukaan

Sistem pengangkutaan dan perhubungan terjejas

 

 1.  

Pergerakan jisim

Tanah runtuh dan aliran lumpur di kawasan cerun

Rumah kediaman musnah / kematian pddk akibat tertimbus

 

 1.  

Gempa bumi

Daya mampatan/ daya regangan

Kehilangan nyawa, harta benda musnah/ kegiatan ekonomi terjejas

 

 1.  

Letusan gunung berapi

Daya mampatan/ daya regangan

Kehilangan nyawa, harta benda musnah/ kegiatan ekonomi terjejas

 

 1.  

Pemendapan

Sungai cetek dan banjir berlaku

Kehilangan nyawa, harta benda musnah/ kegiatan ekonomi terjejas

 

 

 

 

 

       ii.             

Jelaskan  enam kepentingan kawasan tanah tinggi terhadap aktiviti manusia

 

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Suhu sejuk/sederhana

Pelancongan/pertanian hawa sederhana

 

       ii.             

Bentuk muka bumi -beralun

pelancongan, rekreasi

 

 

     iii.             

Tanah yang lembap

Pertanian

 

     iv.             

Hutan tebal

Rekreasi, pembalakan, pemburuan

 

       v.             

Kelembapan tinggi

Pelancongan

 

     vi.             

Kepelbagaian flora dan fauna

-          R&D, pelancongan, pemburuan

 

 

    vii.             

Punca air/ tadahan hujan

 

 

  viii.             

Kecerunan – air deras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)       

        i.             

Sejauh manakah proses luluhawa fizikal di kawasan tropika lembap giat berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia

[13]

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Pertanian

Membajak. Menebang, menanam dll

 

       ii.             

Pembalakan

Menebang pokok

 

     iii.             

Perlombongan

Korek tanah

 

     iv.             

Pembinaan

Pembinaan bangunan spt kilang, jalan raya, petempatan

 

       v.             

Perhutanan

Tanam semula pokok

 

     vi.             

Penternakan

Ragutan berlebihan

 

    vii.             

Selain factor manusia, terdapat factor lain mempengaruhi proses luluhawa fizikal di tropika lembap

 

  viii.             

Tumbuhan

Akar tumbuhan atau litupan tumbuhan kurang

 

      ix.             

Iklim

Hujan/suhu/ bahangan suria

 

       x.             

Batuan

Jenis/ struktur/komposisi

 

      xi.             

Binatang

Korek lubang

 

    xii.             

Masa

Bat keras lebih lama

 

  xiii.             

Aspek

Kawasan cerun hadap matahari lebih giat proses luluhawa fizikal

 

 

 

 

 

       ii.             

Jelaskan enam kepentingan hasil luluhawa terhadap aktiviti manusia

[12]

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Tanah liat/koalin

Proses hidrolisis – industry seramik/IKS

 

       ii.             

Tanah laterit

Proses pengoksidaan – pertanian -  tanaman getah/ kelapa sawit

 

     iii.             

Gua batu kapur

Pelancongan/keagamaan/industry sarang burung

 

     iv.             

Bahan nitrat/ humus

Proses penguraian – pertanian

 

       v.             

Pandang darat karst

Pelancongan /RnD

 

     vi.             

regolit

Tanah pertanian

 

 

 

Bahagian B : Alam Sekitar Manusia

(40 markah)

 

Jawab semua soalan

 

4.        

a)        

Nyatakan tiga petunjuk kualiti penduduk sebuah negara

[3]

 

        i.            Tahap pendidikan

      ii.            Taraf kesihatan yang baik

     iii.            Tahap kemahiran

     iv.            Sikap

 

 

 

b)       

Huraikan tiga langkah bagi meningkatkan kualiti penduduk di Malaysia

[6]

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Dasar kerajaan

Mewajibkan setiap kanak-kanak mendapat pendidikan mulai umur 6 tahun

 

       ii.             

Menambah kemudahan pendidikan

Menyediakan sekolah dgn lebih banyak untuk meningkatkan kadar celik huruf dalam kalangan penduduk

 

     iii.             

Meningkatkan kemudahan kesihatan

Membina kemudahan hospital yang mencukupi serta menyediakan perawatan rawatan yg berteknologi tinggi di hospital-hospital kerajaan – meningkatkan taraf kesihatan

 

     iv.             

Menyediakan institusi kemahiran

Untuk membolehkan penduduk bekerja bagi meningkatkan taraf hidup – pendapatan

 

       v.             

Meningkatkan kemudahan infrastruktur

Bekalan air bersih, jalan raya dan elektrik supaya kualiti hidup penduduk lebih baik

 

     vi.             

Membuat kem bina insan

Untuk menyemai sikap positif dan meningkatkan jati diri dalam kalangan penduduk

 

    vii.             

Memperluaskan kempen penjagaan kesihatan

Dalam kalangan penduduk seperti kempen ‘Gaya Hidup Sihat’, kempen ‘Anti Merokok’ – untuk meningkatkan kesedaran berkenaan penjagaan kesihatan dalam kalangan penduduk

 

 

 

 

 

 

c)        

Jelaskan kesan lebihan penduduk ke atas sosioekonomi sesebuah negara

[6]

 

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

i.           

Meningkatkan bekalan tenaga buruh

Bekalan tenaga pekerja untuk pelbagai sektor spt pertanian, perindustrian dan perkhidmatan.

Kurangkan pergantungan tenaga buruh asing

 

 

ii.           

Meluaskan saiz pasaran

Tingkatkan pasaran dalam negara dan kurangkan kebergantungan pada pasaran luar negara

 

 

iii.           

Menguatkan pertahanan negara

Penduduk ramai mudah meningkatkan anggota keselamatan spt polis dan tentera. Tidak perlu wujudkan program kerahan

 

 

iv.           

Pengganguran meningkat

Persaingan untuk mendapatkan peluang pekerjaan

Jumlah kerja terhad tetapi bilangan penduduk terlalu ramai

Meningkatkan golongan miskin di bandar dan luar bandar

 

v.           

Tekanan ke atas sumber

Eksploitasi sumber tanpa kawalan

Sumber akan habis tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ramai

Cth: sumber tanah

 

vi.           

Tahap pendidikan rendah

Peluang melanjutkan pelajaran terhad

Kadar buta huruf meningkat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.        

a)        

Huraikan bagaimana keseimbangan ekosistem dapat menjamin daya tampung sumber alam yang berterusan

[12]

 

BIL

FAKTA

PROSES

HURAIAN

         i.             

Langkah perundangan

 

Akta dan enakmen pengeluran dan penggunaan sumber alam yang cekap. Pelaksanaan hukuman –denda/kompaun, menyita premis,

 

Kurangkan aktiviti  penerokaan sumber secara haram dan – bekalan sumber berterusan

       ii.             

Pembangunan berterusan/lestari

Pembangunan selari dengan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar – penebangan terpilih

Bekalan kayu balak berterusan pd masa hadapan

 

 

     iii.             

Penerokaan dan guna sumber alam secara berhemah

 

Meneroka dan menggunakan sumber alam secara bertanggungjawab, tidak tamak/rakus/ ikut kouta pengeluaran ditetapkan

 

Bekalan sumber alam berterusan utk masa hadapan

     iv.             

Meningkatkan kecekapan pengurusan sumber/ Memperkasa sistem pengurusan

 

Kursus jangka pendek/ jangka panjang

Penguatkuasaan yang berkesan oleh agensi pelaksana. basmi amalan rasuah.birokrasi dan menanam nilai murni dan integriti dikalangan agensi pelaksana. – bekalan sumber berterusan

 

       v.             

Kempen

Cyh kempen Kempen melalui media massa dan badan bukan kerajaan (NGO).

Kesedaran kepada masyarakat kepentingan menguruskan sumber alam sepuaya kekal dan berterusan

 

     vi.             

Kawalan terhadap pertumbuhan penduduk

 

perancangan keluarga. Meningkat taraf pendidikan dan kerjaya wanita.

Utk pastikan daya tampung sumber ke atas penduduk berkekalkan

    vii.             

Meningkatkan teknologi dan R&D

 

Teknologi moden yang lebih jimat dan kurang bergantung kepada sumber alam yang hampir habis.

 

Utk pastikan daya tampung sumber ke atas penduduk berkekalkan

  viii.             

Mencari sumber atau tenaga alternatif

angin,solar, hibrid dan biodisel

Bekalan sumber alam berterusan utk masa hadapan

      ix.             

Pendidikan

Pendidikan berterusan kepada masyarakat,pendidikan formal di sekolah dan IPT

 

Kesedaran kepada pelajar ttn kepentingan pengurusan dan keterjaminan bekalan sumber alam utk masa depan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)       

Bincangkan kesan kemerosotan daya tampung sumber alam terhadap alam sekitar manusia.

 

 

BIL

FAKTA

HURAIAN

         i.             

Kekurangan sumber makanan

 

Kepupusan sumber perikanan akibat eksploitasi berlebihan menjejaskan bekalan protein kepada penduduk

Produktiviti tanaman makanan merosot akibat ketidaksuburan tanih apabila digunan secara kerap – menjejaskan bekalan makanan seperti beras dan gandum.

 

       ii.             

Kekurangan sumber tenaga/bahan mentah

 

Kehabisan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum, arang batu dan gas asli. Krisis tenaga dalam jangka masa panjang

 

     iii.             

Menjejaskan kesihatan-kualiti hidup merosot

 

Pencemaran air udara dan bunyi – kesihatan terjejas, hujan asid – penyakit kulit, ketidakselesaan – suhu eningkat, bunyi bising

 

     iv.             

Krisis bekalan air

 

Pencemaran air sungai dan tasik – menjejaskan bekalan air bersih kepada penduduk.

Bekalan air terpaksa dicatu – menjejaskan bekalan air domestik penduduk

 

       v.             

Risiko bencana alam sekitar buatan manusia

 

Ancaman nyawa akibat banjir lumpur, tanah runtuh dll Kerosakan harta benda dan infrastruktur

Menjejaskan hidupan harian penduduk

 

     vi.             

Kehilangan sumber & warisan kepada geberasi akan datang

 

Kepupusan pelbagai spesis flora dan fauna yang berharga untuk generasi akan datang.

Kehilangan sumber kajian seperti perubatan herba, Kemerosotan sumber budaya seni warisan/bangunan warisan.

 

    vii.             

Peningkatan kos pemeliharaan dan pemuliharaan

 

Memerlukan kos yang tinggi untuk membaikpulih dan memulihara sumber yang rosak.

Contoh rawatan air sungai/tasik, penanaman semula hutan dll

 

  viii.             

Peningkatan teknologi pengeluaran

– peningkatan penggunaan jentera – penanaman padi

 

 

      ix.             

Peningkatan sumber gantian

- seperti getah, tenaga gantian, solar.

 

 

       x.             

Kesimpulan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        

a)        

Jelaskan faktor menyebabkan ketakseimbangan pembangunan di Malaysia

 

 

[12]

FAKTA

HURAIAN

Sejarah

·         Kawasan dimajukan terlebih dahulu oleh penjajah

·         Mempunyai kemudahan infrastruktur yang lengkap seperti jalan raya, landasan kereta api

·         Contoh: kuala lumpur

 

Dasar Kerajaan

·         Berlaku akibat tumpuan kepada pembangunan luar bandar

·         Contoh: dasar pembangunan wilayah secara khusus  spt JENGKA

 

Faktor Ketersampaian

·         Berkait dengan kemudahan pengangkutan yang menghubungkan kawasan lain dgn kawasan desa tersebut Cnth: jalan raya, landasan kereta api

·         Mempercepatkan kerja mengangkut barangan/ buruh

 

Sumber

·         Desa yg banyak sumber lam spt sumber mineral, sumber pertanian / sumber hutan cepat dimajukan

·         Mempercepatkan kerja mengangkut barangan/ buruh

 

Bentuk Muka Bumi

·         Kawasan BMB yg strategik sbg kawasan tpak bina petempatan spt tebing sungai/ pinggir pantai lebih cepat membangun berbanding kawasan berpaya

·         Kwasan TT sesuai dgn kegiatan pertanian hawa sederhana + pelancongan

 

Letakan Strategik

·         Desa yang berhampiran dgn bandar/ kawasan maju akan mempercepatkan proses pembauran inovasi berlaku

·         Cnth: Pulau Pinang dengan Alor Setar

 

Kedinamikan/ Kesediaan Penduduk

·         Desa yg terdiri daripada ramai penduduk yg mempunyai daya keusahawanan yg tinggi, sanggup berdikari & keterbukaan minda untuk berubah dan menerima perubahan – cepatkan pembangunan desa

·         Penduduk yg ramai – menyediakan tenaga kerja untuk memajukan sumber alam + luaskan saiz pasaran

 

 

 

 

b)       

Bincangkan enam langkah untuk merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar

[13]

 

FAKTA

HURAIAN

Mempergiatkan program pembangunan insitu

·         Menekankan pembangunan fizikal luar bandar / melengkapi petempatan desa dengan pelbagai kemudahan asas seperti bekalan air bersih, bekalan elektrik, kemudahan jalan raya dll.

·         Menaiktaraf sistem pengangkutan / sistem pengairan untuk menjana pembangunan ekonomi .

·         Memperkenalkan konsep Projek Desa Wawasan/ Inap desa

 

Memperkasakan Program pembangunan pertanian bersepadu

 ( IADP )

·         Pakej pembangunan bersepadu yang menyatupadukan sumber, tenaga, modal daripada pelbagai agensi kerajaan yang diurus oleh Kementerian Pembangunan luar bandar.

·         Agensi yang terlibat seperti MARDI, FAMA, RISDA, AGRO BANK, LPP, JKR, JPS bekerjasama untuk mentranformasikan sektor pertanian tradisional kepada pertanian berasaskan teknologi, inovasi dan kaedah pengurusan yang moden bagi meningkatkan hasil tanaman / meningkatkan taraf hidup petani.

 

Meningkatkan Perindustrian desa

 ( IKS )

·         Penyelerakan pelbagai sektor industri berasaskan pemprosesan, pembuatan dan ekonomi kitaran ke kawasan luar bandar berasaskan potensi tanaman utama

·         Kerajaan menyediakan prasarana / pinjaman dana/khidmat nasihat/bantuan pemasaran

-           

Mempergiatkan Rancangan Pembangunan Wilayah (RPW)

·         Strategi membangunkan sumber alam seperti sumber galian/ tanah/ hutan dll sumber semula jadi yang diurus selia oleh FELDA / FELCRA bagi mewujudkan kawasan perladangan yang besar seperti JENGKA TIGA SEGI, KESEDAR, KEJORA, KETENGAH, PERDA, DARA, MADA dll.

·         Idea pembangunan wilayah terkini ialah pengenalan konsep Koridor Pembangunan Wilayah seperti NCER, ECER, SCORE, SDC dan WILAYAH PEMBANGUNAN ISKANDAR.

-           

Memperbanyakkan Pembandaran desa

·         Mewujudkan bandar-bandar baru di kawasan luar bandar.

·         Membandarkan pusat-pusat pertumbuhan desa di luar bandar yang berpotensi.

·         Cth: Bandar Tun Abdul Razak, Bandar Tenggara, Bandar Permaisuri, Bandar Muadzam Shah.

 

Meningkatkan Program pembangunan sosial

·         Penyelerakan IPTA seperti pembinaan UITM/ Politeknik / Pusat Giat Mara/ Pusat Latihan perindustrian, Institut Latihan Belia dll ke kawasan-kawasan luar bandar / pinggir bandar

·         Cth : UiTM Dungun, UiTM Segamat, UiTM Jengka, UNITEN Muadzam Shah

-           

Memperbanyakkan Pusat Tranformasi Desa

(RTC)

·         Pusat pengumpulan dan agihan bahan mentah/ pusat pertumbuhan desa .

·         Pusat penyebaran maklumat / inovasi .

·         Pusat perkhidmatan setempat .

·         Cth : RTC Gopeng, RTC Rembau .

-           

Memperbanyakkan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD)

·         Kerajaan membangunkan kawasan desa yang berpotensi dengan ciri-ciri bandar. - Kawasan desa ini akan dilengkapkan dengan kemudahan infrastruktur dan kemudahan sosial yang lengkap bagi kemudahan penduduk desa. -Ini boleh mengurangkan penghijrahan penduduk dari desa ke bandar