31 Oktober, 2019

SOALAN PRA STPM SEMESTER 3 2019


Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
[20 markah]

1.      (a)        Apakah yang dimaksudkan dengan rantaian makanan?                                 [2]
Skema permarkahan

Aliran pemindahan tenaga/makan dan dimakan secara sehala(1) dari organisme ke organisme yang lain/pengeluar-pengguna primer-pengguna sekunder -pengguna tertier(1)

(b)        Berdasarkan satu rantaian makanan dalam ekosistem hutan tanah pamah. Jelaskan proses yang berikut:                                                                       
Skema permarkahan                                                                                                           
i)          Pemindahan tenaga
proses makan/dimakan (1) yang melibatkan pengeluar kepada pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Contoh
(calon mesti sertakan contoh untuk 1m)
ii)         Kehilangan tenaga
haba metabolisme yang terlibat semasa proses perpeluhan melalui proses pergerakan, tumbesaran, pembiakan, pembuangan perkumuhan/ pembuangan najis.(Mesti sertakan contoh untuk 1m)

  (c)      Huraikan dua faktor mempengaruhi persaingan intraspesies dalam sesuatu ekosistem.                                                                                                       [4]
Skema permarkahan

i)                   Persaingan untuk mendapatkan ruang/habitat/tempat tinggal
ii)                 Persaingan mendapatkan makanan
iii)               Persaingan mendapatkan pasangan
iv)               Mendapatkan cahaya matahari
                                                                                               2.      (a)        Apakah maksud sistem gunaan manusia?                                                       [2]
Skema permarkahan

Sistem gunaan manusia merujuk kepada penggunaan sistem fizikal
(atmosfera,biosfera, litosfera,hidrosfera)(1) untuk keperluan kehidupan manusia.(1)

(b)        Huraikan dua proses geomorfologi yang menpengaruhi aktiviti manusia?    [4]
Skema permarkahan

            i)          Luluhawa – pandang darat karst – pelancongan
            ii)         Hakisan – teluk dan tanjung - pelabuhan
iii)               Pemendapan – delta, dataran banjir, beting pasir – pertanian
iv)               Letusan gunung berapi – pertanian, pelancongan

            (c)        Jelaskan dua kesan  kejadian banjir terhadap sistem gunaan manusia.                                                                                                                                                         [4]
Skema permarkahan
                        i)          Pemendapan – menghasilkan tanah yang subur – pertanian
                        ii)         Pencemaran air – kekurangan air bersih -aktiviti domestik terjejas
iii)       Permukaan terhakis /runtuhan – ketidakstabilan cerun – aktiviti   manusia terjejas
iv)               Kehilangan kesuburan tanih – top soil terhakis - aktiviti pertanian terjejas
v)                  Tumbuhan terjejas – menjejas aktiviti pembalakan, pelancongan
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[20 markah]
3.  (a)   Jelaskan tiga impak negatif aktiviti perlombongan bauksit terhadap kehidupan
            manusia.                                                                                                                      [6]
Skema Pemarkahan
a1        Penyakit – pencemaran udara – habuk dan debu – paru-paru, asma, penyakit mata
a2        Aktiviti ekonomi terjejas – habuk dan debu- perniagaan gerai makanan
a3        Aktiviti sosial terjejas – habuk dan debu – aktiviti riadah
a4        Meningkatkan kos – habuk dan debu-Mencuci kenderaan, rumah
a5        Kerosakan harta benda – banjir lumpur

     (b)    Cadangkan dua langkah perundangan bagi mengatasi impak negatif tersebut.      [4]
Skema Pemarkahan
b1        Akta – Akta Alam Sekeliling 1974
b2        Penguatkuasaan undang-undang –denda, penjara
b3        Pemantau – JAS, PBT
b4        Laporan Penilaian EIA

4.  (a)    Huraikan fokus pakatan kerjasama yang berikut : 
Skema Pemarkahan
(i)                 Persidangan Stockholm                                                                                  [2]
Persekitaran manusia(1) dan keperluan mewujudkan pembangunan lestari (1)
(ii)              Persidangan Kyoto                                                                                          [2]
Perubahan iklim (1) dan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau/mengurangkan pemanasan global (1)

    (b)   Jelaskan tiga kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu alam sekitar.
                                                                                                                                                [6]
Skema Pemarkahan
b1     Perkongsian teknologi, kepakaran, kewangan dari negara maju ke negara sedang membangun

b2     Meningkatkan kesedaran sejagat pentingnya alam sekitar kepada semua negara anggota

b3     Menjamin sumber global yang ada berterusan untuk generasi akan datang

b4     Sebagai platform untuk menangani isu alam sekitar – pemanasan global merentas sempadan
                                                                                                                                   


FOKUS SEMESTER 1 STPM 2020


FOKUS STPM S1 2020

BAHAGIAN A (ALAM SEKITAR FIZIKAL)

SISTEM BUMI
1. SISTEM SURIA – KONSEP SISTEM SURIA, BIMA SAKTI, PLANET-PLANET DALAM SISTEM SURIA

2. Punca Tenaga dan jenis-jenis tenaga -cara tenaga suria dipindahkan ke bumi

- Jenis-jenis tenaga yang terdapat di dalam sistem bumi

3. TENAGA ENDOGENIK DAN TENAGA EKSOGENIKSISTEM GEOMORFOLOGI

1. STRUKTUR DAN KANDUNGAN LAPISAN BUMI

2. PROSES ENDOGENIK – LIPATAN DAN GELINCIRAN

3. PROSES-PROSES LULUHAWA KIMIA, FIZIKAL, BIOLOGI

4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LULUHAWA

5. KESAN LULUHAWA TERHADAP PEMBENTUKAN BENTUK MUKA BUMI DAN AKTIVITI MANUSIA

6. PROSES HAKISAN SUNGAI

7. JENIS HAKISAN SUNGAI

8. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKISAN SUNGAI

9. BENTUK MUKA BUMI HAKISAN SUNGAI – KEPENTINGAN KEPADA MANUSIA

10. CARA PENGANGKUTAN SUNGAI

11. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGKUTAN SUNGAI

12. CARA HAKISAN PANTAI

13. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKISAN PANTAI

14. BENTUK MUKA BUMI HAKISAN PANTAI

15. PENGANGKUTAN PINGGIR PANTAI

BAHAGIAN B (ALAM SEKITAR MANUSIA)
PENDUDUK

1. PERTUMBUHAN PENDUDUK – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

2. PIRAMID PENDUDUK – CIRI DEMOGRAFI DAN SOSIO EKONOMI BERDASARKAN PIRAMID PENDUDUK

3. MAKSUD KONSEP SUMBER ALAM -KOMPONEN SUMBER ALAM

4. DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM DAN KESANNYA KEPADA KESEIMBANAGAN EKOSISTEM

TRANSFORMASI DAN PEMBANDARAN

1. PROSES PERUBAHAN DESA – PUSAT PERTUMBUHAN DESA/KESAN KEPADA PENDUDUK DESA

2. KESAN TRANSFORMASI DESA TERHADAP GUNA TANAH

3. BANDAR PRIMAT , METROPOLIS, BANDAR RAYA MEGA/MEGALOPOLIS -KONSEP, FAKTOR, KESAN.

4. POLA PEMBANDARAN –KAWASAN TUMPUAN – PANTAI BARAT, FAKTOR TUMPUAN PROSES PEMBANDARAN.

07 Mei, 2019

PECUTAN AKHIR S2 2019

Proses pemeluwapan

Proses pemeluwapan boleh berlaku apabila suhu dalam jisim udara menurun kepada takat embun (0°C) pada ketinggian melebihi 1000 meter. Penurunan suhu berlaku disebabkan kadar pertukaran adiabatik. Semakin tinggi sesuatu tempat maka suhunya semakin menurun.
Apabila jisim udara tersebut sejuk, tenaga kinetik zarah-zarah (wap air) berkurangan. Zarah-zarah (wap air) bergerak dengan lebih perlahan dan ditarik antara satu sama lain dengan lebih kuat. Jadi zarah-zarah tersusun lebih rapat menyebabkannya bertukar kepada cecair. Pemeluwapan merupakan satu proses eksoterma, iaitu membebaskan tenaga haba pendam ke persekitaran.

Proses pemeluwapan melalui proses penyejukan

1.     Penyejukan air lintang

Proses ini berlaku apabila udara yang bersempadan dengan permukaan bumi mengalir dari kawasan panas ke kawasan yang sejuk. Hasilnya terbentuk kabus air lintang dan awan jenis stratus yang rendah.
2.     Penyejukan sinaran

Proses ini berlaku pada waktu malam dalam keadaan langit yang terang dan udara tenang. Bahangan bumi terus hilang ke angkasa lepas tanpa halangan.Kesannya jisim udara disejukkan menghasilkan embun dan kabus sinaran.

3.     Penyejukan adiabatic

Semakin tinggi jisim udara naik ke atmosfera maka suhu di dalamnya akan jatuh dan proses penyejukan boleh berlaku ke takat embun. Apabila jisim udara naik, maka isipadunya semakin mengembang dan suhu udara akan menurun akibat pembebasan tenaga semasa pengembangan tersebut kesannya udara mencapai takat embun (0^C ) seterusnya menghasilkan awan kumulunimbus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeluwapan

a.                 a. Kandungan wap air yang mencukupi dalam atmosfera

Kandungan wap air yang mencukupi dalam atmosfera amat penting untuk mewujudkan keadaan ketepuan.Kelembapan bandingannya mencapai 100%. Akan menggalakkan proses pemeluwapan berlaku iaitu penukaran wap air kepada cecair.

b.                b.  Takat embun

Proses pemeluwapan amat dipengaruhi apabila jisim udara terus menurun sehingga mencapai takat embun. Takat embun berkaitan dengan suhu 0^C di mana keadaan ini menggalakkan penukaran wap air kepada cecair.

c.                  c.   Nukleus higroskopik/ nukleus pemeluwapan

Nukleus higroskopik/ nukleus pemeluwapan dapat mempercepatkan proses pencantuman wap-wap air dalam udara untuk berupa cecair. Semakin besar nukleus pemeluwapan seperti natrium klorida semakin cepat proses pemeluwapan berlaku.

KERPASAN

Konsep kerpasan

Kerpasan merupakan semua jenis lembapan yang turun ke bumi dari atmosfera sama ada dalam bentuk hujan, salji, embun atau hujan batu.

Jenis-jenis kerpasan

i.                     Hujan perolakan
ii.                     Hujan bukit
iii.                     Hujan perenggan

Hujan perolakan

Hujan perolakan terjadi apabila permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari pada waktu pagi.Permukaan bumi yang menyerap pancaran matahari juga mengeluarkan haba. Haba yang dikeluarkan akan memanaskan udara yang berhampiran dengan permukaan bumi. Udara yang dipanaskan ini akanmengembang dan naik secara perolakan kerana udara ini lebih ringan daripada udara di sekelilingnya. Udara ini akan terus naik dan disejukkan secara adiabatic (makin tinggi udara naik makin sejuk). Sehingga sampai takat embun, udara akan terpeluwap membentuk titisan air dan berkumpul membentuk awan kumulunimbus yang membawa hujan lebat pada waktu petang disertai kilat dan petir.


Hujan bukit

Hujan ini terjadi di kawasan bukit yang menghadap laut atau lautan.Kumpulan udara lembap dari bertiup ke darat terpaksa naik ke atas kerana terdapat halangan gunung atau bukit.Semakin tinggi udara itu naik, udara itu menjadi semakin sejuk. Apabila sampai takat embun iaitu takat dimana udara tidak boleh disejukkan lagi, udara akan terpeluwap menjadi titisan air. Titisan air ini akhirnya akan turun sebagai hujan. Hujan bukit turun dengan lebat di kawasan cerun yang menghadap angin dan kawasan cerun yang membelakangi angin dikenali sebagai kawasan lindungan hujan.

Hujan perenggan

Ia terjadi apabila terdapat pertembungan dua kumpulan udara iaitu udara sejuk dan udara panas. Pertembungan dua udara ini biasanya terjadi di kawasan yang beriklim sederhana dan tropika. Udara sejuk adalah lebih tumpat maka udara ini akan sentiasa berada hampir dengan permukaan bumi.


Udara yang lebih panas ia ringan dan akan bergerak naik di lapisan atas udara yang lebih sejuk. Semasa udara panas ini naik, tekanan udaranya berkurangan dan udara tersebut mengembang dan menyejuk sehingga mencapai takat embun. Akhirnya proses pemeluwapan berlaku dan diikuti dengan hujan. Hujan ini juga dikenali sebagai Hujan Siklon.

 Proses Kitaran Hidrologi

Proses mendatar kitaran hidrologi

i.        larian air permukaan.
Larian air permukaan adalah baki air hujan yang mengalir di permukaan bumi setelah ditolak dengan yang mengalami sejatan, pintasan, susupan dan yang diguna oleh tumbuhan. Larian air permukaan berlaku setelah semua liang pori tanah tepu dengan air yang masuk ke dalam tanah. Air hujan tidak dapat lagi diserap sebaliknya mengalir di permukaan bumi menuju ke sungai, tasik dan seterusnya ke laut.

ii.      aliran air bawah tanah.
Air hujan yang menyerap ke dalam tanah akan disimpan di dalam tanah dalam satu sistem takungan yang dikenali akuifer. Air yang terdapat dalam takungan ini akan berfungsi sebagai aliran air bawah tanah menuju ke sungai, tasik, dan seterusnya ke laut.

iii.                alir lintang atmosfera
pergerakan titisan air dari lautan ke daratan atau sebaliknya akibat ditiup oleh angin yang berpunca daripada perbezaan tekanan udara antara dua kawasan.


Proses menegak kitaran hidrologi
i.              sejatan.
Proses penukaran air daripada cecair kepada bentuk wap. Proses sejatan berlaku apabila tekanan wap di permukaan air lebih tinggi daripada tekanan wap dalam atmosfera yang belum mencapai peringkat tepu. Tenaga haba yang cukup diperlukan untuk sejatan di mana haba akan memanaskan air dipermukaan sungai, tasik, kolam, dan juga laut. Tenaga haba yang cukup akan menyebabkan molekul- molekul air bartukar kepada wap air .ii.            sejatpeluhan.
Wap-wap air juga dibebaskan ke atmosfera melalui proses perpeluhan.Ia berlaku melalui liang-liang stoma daun di mana tekanan-tekanan wap pada permukaan sel-sel daun lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara pada atmosfera terutamanya pada waktu siang yang panas. Kombinasi antara sejatan dari lembapan tanah dengan perpeluhan dinamakan sebagai sejat peluhan.

iii.          kerpasan.
kerpasan ialah hujan, hujan batu dan embun. Ia berlaku apabila bintik-bintik air atau ais di atmosfera turun ke bumi. Terdapat tiga jenis hujan utama contohnya hujan perolakan, hujan bukit dan hujan perenggan. Hujan perolakan berlaku apabila titisan air yang turun dari jisim udara yang sudah tepu dengan wap-wap air (turun dari awan kumulonimbus).

iv.         aliran batang.
Air hujan yang turun meleleh mengikut dahan dan batang pokok dikenali sebagai aliran batang.

v.           resapan/susupan.
Proses dimana air hujan menyusup menerusi liang-liang pori tanah secara menegak. Kadar susupan bergantung kepada peratus liang pori yang ada sesuatu jenis tanah. Contohnya tanah pasir alami kadar susupan yang tinggi berbanding dengan tanah liat.

vi.         proses pemeluwapan.
Proses penukaran wap air kepada air (titisan air/hujan). Proses berlaku akibat kejatuhan suhu dalam jisim udara apabila ia naik semakin tinggi dalam atmosfera (semakin tinggi suhu, suhu semakin rendah) penyejukan adiabatik. Apabila suhu di dalam jisim udara mencapai takat embun (0^celcius) akan menyebabkan wap air bertukar kepada cecair (hujan).
[12.07, 7/5/2019] #hkby: Konsep edaran air tanih.

Edaran air merujuk kepada semua bentuk pergerakan air yang menggunakan tanah sebagai mediumnya seperti aliran, sub-permukaan, susupan (infiltrasi) dan pergerakan secara mendatar dalam sistem akuifer/ edaran air bawah tanah. Semua pergerakan ini dalam bentuk cecair.

Proses-proses dalam edaran air tanih.

i.              larian air permukaan.
Air hujan yang turun sebahagiannya akan meresap ke dalam tanahdan selepas daya resapan dipenuhi, air hujan yang lain akan mengalir di atas permukaan bumi atau cerun. Ia boleh terbentuk apabila kelebatan hujan melebihi kadar resapan tanah.

ii.            resapan/ infiltrasi/ susupan.
Pergerakan air hujan yang berlaku secara menegak iaitu liang-liang pori tanah atau menerusi ruang-ruang udara yang ada dalam tanah. Tanah pasir mempunyai kadar ketelusan yang tinggi kerana liang pori batuannya besar dan banyak. Proses ini membekalkan air tanih.

iii)         aliran air bawah tanah.
Air mengalir secara perlahan melalui liang dalam batuan di permukaan. Ia mengalir kerana terdapat perbezaan tekanan dan kecerunan. Air dari bahagian atas zon tepu mengalir menuruni cerun aras mata air dan akan sampaike lurah dan meresap keluar ke sungai, tasik atau paya.

iv)         simpanan air tanih.
Simpanan air tanih adalah yang terkumpul di zon tepu dan zon tidak tepu. Air tanih di zon tepu ialah air yang wujud di dalam semua rongga pori tanih yang terletak di bawah lapisan tanih yang mana menyumbang kepada air perigi dan mata air. Manakala air yang tersimpan dizon pengudaraan iaitu zon tidak tepu terletak berhampir dipermukaan bumi. Air tanih ini tersimpan dalam tanih dan dipengaruhi oleh tegangan,dan air tanih ini menentukan nilai kelembapan tanih.

v)           keporosan dan ketelapan.
Sifat sesuatu batuan yang mempunyai liang atau ruang antara batuan yang boleh ditakungi oleh air bawah tanah. Keporosan sesuatu tanah dipengaruhi oelh struktur susunan partikel tanah, komposisi saiz partikel tanah, kandungan air di dalam tanah, ciri-ciri batuan dan litupan tumbuh-tumbuhan.Sifat keporosan dan ketelapan merupakan ciri penting dalam menentukan kemampuan batu batan menakung dan memindahkan air.

vi)         akuifer.

Akuifer ialah tempat batuan untuk menakung air. Air akan meresap perlahan-lahan ke bawah tanah melalui liang-liang batuan dan resapan akan terhenti apabila telah sampai ke batuan tidak telap air. Akuifer juga merupakan tempat simpanan air bawah tanah dan juga nadi untuk pergerakan air bawah tanah. Ia juga sebagai pengawal aliran semulajadi iaitu meresap air semasa hujan lebat untuk mengurangkan kadar aliran air tanah yang terlalu cepat dan membekalkan air kepada alur sungai pada masa kekurangan  air hujan atau musim kering.
[12.09, 7/5/2019] #hkby: Faktor-faktor mempengaruhi variasi imbangan air.
i.              topografi dan aspek.
Cerun-cerun di kawasan tanah tinggi dan banjaran gunung yang menghadap angin akan mendapat lebih banyak hujan daripada kawasan lindungan hujan. Contohnya di kawasan pantai barat Banjaran Rocky mendapat lebih banyak hujan daripada kawasan lindungan di timur.Oleh itu di bahagian timur terdapat kawasan Prairie yang lebih kering.

ii.            hujan.
Hujan yang lebat boleh membekalkan air yang berlebihan sehingga tidak dapat ditampung oleh sistem saliran di permukaan bumi.Kesannya boleh meningkatkan air di permukaan bumi sehingga berlaku banjir. Manakala pengurangan imput hujan pula boleh mempengaruhi kepasiti storan air tanih dan menyebabkan sungai yang mengalir tidak mempunyai bekalan air yang mencukupi.

iii.          tumbuhan.
Litupan tumbuhan tebal seperti hutan hujan khatulistiwa membantu kadar susupan yang tinggi dan meningkatkan jumlah air dalam tanah kerana titisan air hujan cenderung untuk meresap masuk ke dalam tanih daripada mengalir di permukaan. Tumbuhan juga boleh meningkatkan kehilangan air melalui proses sejat peluhan dan menjamin kelembapan udara, seterusnya membentuk awan yang boleh menurunkan hujan. Kekurangan tumbuhan menyebabkan persekitaran menjadi kering, sejatan meningkat maka hujan akan berkurangan, kurangan air akan berlaku.

iv.         ketelapan tanih dan ciri batuan.
Tanah yang berstrukturlonggar dan bertekstur kasar seperti batu pasir dan kerikil lebih cepat kehilangan air berbanding tanah berstruktur padat dan bertekstur halus seperti tanah liat yang menggalakkan air bertakung dan menyebabkan lebihan air.

v.           kehadiran badan air.
Kewujudan sumber-sumber air permukaan seperti sungai, tasik, kolam dan lain-lain boleh menjadi pembekal utama kepada sistem akuifer dan membantu meningkatkan sejatan dan kerpasan, seterusnya mempengaruhi imbangan air.

vi.         tindakan manusia.
Pembangunan yang pesat yang melibatkan penyahutanan untuk pembinaan petempatan, perindustrian dan lain-lain akan menyebabkan kurangan air. Kekurangan hutan menyebabkan kurangnya simpanan air tanih untuk dibekalkan secara tetap kepada sungai. Pembandaran yang pesat menyebabkan permukaan bumi diturap, kadar susupan air berkurangan menyebabkan simpanan air tanih berkurangan. Keadaan ini boleh menyebabkan banjir kilat mudah berlaku apabila berlaku hujan.

 Bagaimanakah kegiatan perhutanan boleh menjejaskan kandungan air tanih.

 Impak ke atas air tanih drp segi kuantiti dan kualiti

1. mengganggu keupayaan  tanih utk menyerap air hujan. kadar resapan menjadi kurang krn ketiadaan pintasan kanopi tumbuh2an. larian air permukaan meningkat isipadu storan air tanih merosot.
2. air tanih tercemar. tanah kering tanpa teduhan kanopi  dan cengkaman akar pokok, titisan air hujan laju menimpa tanah, tanah menjadi becak. pore tanah poros dan resapan air berkelodak, berlumpur ke paras akuifer menyebabkan air tanih keroh.
3. kekekalan air tanih terjejas. air hujan kurang terserap ke dalam tanah sebaliknya mengalir laju di permukaan. paras air tanih menjejaskan bekalan aliran dasar sungai, tasik, paya dll. cetek dan cenderung kering pd cuaca panas & musim kemarau

23 April, 2019

FOKUS S2 2019 - SOALAN RAMALAN

1 (a)  Huraikan bagaimana perbezaan tekanan udara mempengaruhi kejadian bayu darat
dan bayu laut. [9]

Kenal pasti masa berlaku – bayu laut (siang) dan bayu darat (malam) 1m
a1 Bayu laut – kesan pemanasan matahari yang berbeza daratan (pepejal) lebih cepat
panas berbanding lautan (cecair)
- sel tekanan udara rendah wujud di daratan
- sel tekanan udara tinggi wujud di lautan
- wujud daya kecerunan tekanan udara di laut dan daratan menyebabkan
udara bergerak dari laut ke daratan
a2 Bayu darat – daratan lebih cepat sejuk berbanding lautan pada waktu malam
- sel tekanan udara tinggi wujud di daratan
- sel tekanan udara rendah wujud di lautan
- wujudnya daya kecerunan tekanan udara di daratan dan laut
menyebabkan udara bergerak dari daratan ke laut

2 bayu X 4m + 1m = 9m


(b) Nyatakan pengaruh bayu terhadap kehidupan manusia. [6]

 b1 Kegiatan perikanan pinggir pantai
b2 Meningkatkan aktiviti social dan rekreasi di pinggir pantai
b3 Memajukan pelancongan di kawasan pinggir pantai kerana kelembapan udara
dan penyederhanaan suhu oleh bayu laut
b4 Menggalakkan industri desa seperti pengeringan ikan, sotong, membuat
belacan, membuat tikar mengkuang, batik

3 x 2 = 6m

2. a) Bagaimana proses penipisan ozon berlaku di ruang stratosfera. [5]

a1 Penggunaan gas CFC secara berlebihan
a2 Gas CFC naik ke atmosfera bertindak balas dengan sinaran ultra ungu
lalu terurai menjadi atom klorin
a3 Atom-atom klorin bertindakbalas dengan molekul-molekul ozon menyebabkan
molekul ozon terurai membentuk molekul oksigen dan atom oksigen
a4 Atom oksigen bertindak balas dengan atom klorin menghasilkan klorin
monoksida
a5 Pengurangan molekul ozon berlaku

b) Huraikan empat punca yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. [8]

b1 Industri yang membebaskan gas CFC seperti industri pencuci @ pelarut
b2 Penggunaan baja nitrogen menghakis lapisan ozon
b3 Kapal terbang supersonik membebaskan nitrogen oksida yang menipiskan
lapisan ozon
b4 Penggunaan alat pemadam api membebaskan gas halon yang menghakis
lapisan ozon
b5 CFC yang dibebaskan oleh penyembur aerosol, peti sejuk dan alat pendingin
udara mempercepatkan proses penghakisan lapisan ozon
mana-mana 4 X 2 = 8m

c) Jelaskan enam kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar. [12]

Kesan fizikal
cf1 Sinaran ultra ungu yang berlebihan sampai ke permukaan bumi
cf2 Peningkatan suhu secara globa
cf3 Pencairan ais benua dan ais pergunungan tinggi
cf4 Meningkatkan kadar luluhawa dan hakisan
cf5 Mengubah tiupan angin
cf6 Mengganggu keseimbangan kitar hidrologi
cf7 Membantut pertumbuhan tumbuh-tumbuhan
Kesan manusia
cm1 Kancer kulit dan katarak mata
cm2 Melemahkan imunisasi manusia
cm3 Mengubah DNA manusia

(sekurang-kurang satu kesan fizikal dan kesan manusia) 6 X 2 = 12m


FOKUS S2 2019

1 a)   Apakah yang dimaksudkan dengan angin?

       Angin adalah udara yang bergerak yang mempunyai arah tiupan dan kelajuan.
(5 x 1 = 5 markah)

Arah
U
TL
T
TG
S
BD
B
BL
T
A
R
I
K
H
3
1
2

24
11
9
6
15
5
19

30
12
10
7
23
16
20

31
28
13
14

17
2627


2225


JUMLAH
3
6
4
0
3
3
4
3
Jadual 1  : Cerapan Angin di Stesen Kaji Cuaca X pada bulan Oktober 2004

(b)   (i)   Berdasarkan Jadual 1, lukiskan mawar angin di stesen kaji cuaca X pada bulan Oktober, 2004.
·         Tajuk                   -   1 m
·         Arah mata angin  -   1 m
·         Angin tenang       -   1 m
·         Susunan hari       -   1 m
·         Plotan                  -   6 m
(10 markah)
        (ii) Berdasarkan mawar angin yang telah anda lukis pada soalan (b) (i), buat penafsiran mengenai
             keadaan tiupan angin di stesen kaji cuaca tersebut.
·         Arah angin lazim
·         Bilangan hari tenang
·         Tiada angin yang bertiup dari arah Tenggara
·         Jumlah hari yang mempunyai tiupan angin di stesen tersebut ialah 26 hari
(4 x 1 = 4 markah)
(c)   Huraikan bagaimana sistem angin monsun mempengaruhi aktiviti manusia di  kawasan tropika lembap.
             c1   Perikanan
       c2   Pertanian
       c3   Pembalakan   -   menebang balak dilakukan pada musim kering
       c4   Pengangkutan
       c5   Kegiatan Industri
             c6   Lain-lain aktiviti