18 Jun, 2014

GEOGRAFI MANUSIA PENGGAL 3 : PENGURUSAN ALAM SEKITAR

DAMPAK KE ATAS ALAM SEKITAR FIZIKAL

Pencemaran Air

Pencemaran Udara

Pemanasan Setempat

Hakisan & Tanah Runtuh

Kemusnahan Ekosistem / Kepupusan Biodiversiti

Kerosakan Sistem Hidrologi

Perubahan Pandang Darat FizikalDAMPAK KE ATAS KESEJAHTERAAN MANUSIA

Masalah kesihatan – jerebu : asma, hujan asid : demam, gatal, penc. air : cirit birit

Masalah keselamatan – jerebu : kemalangan, banjir & tanah runtuh : kematian

Kemusnahan & kerosakan harta benda – banjir & tanah runtuh : rumah, jalan rosak

Aktiviti ekonomi terjejas – tanaman rosak, pelancongan berkurangan

Aktiviti sosial terjejas – x dpt jalankan riadah

AKTIVITI MANUSIA YG MEROSAKKAN A/SEKITAR
AKTIVITI EKONOMI

Pertanian & Penternakan

 Perhutanan

 Perikanan

 Perindustrian

 Perlombongan

 Pelancongan

 Pembinaan

 Perniagaan

 Pengangkutan

AKTIVITI BUKAN EKONOMI

Pembakaran terbuka

Kenderaan persendirian

Pembuangan sampah sarap

Penggunaan bahan kimia secara berlebihan

PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Undang-undang :
Penubuhan akta – Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Penguatkuasaan undang-undang

Penubuhan akta/ undang² / peraturan lain

Penubuhan agensi penguatkuasaan

Perlaksanaan prosedur EIA

Pengurusan Strategi

Penubuhan kawasan simpan

Penubuhan pusat penjagaan, penetasan, perlindungan

Pengurusan sisa secara sistematik

Pertandingan landskap

Pengguna membayar & pengusaha memulih
* bergantung kepada kesesuaian

Langkah Kestrukturan :

Peneresan bukit

Menanan tanaman tutup bumi

Pemasangan jaring

Pembinaan benteng konkrit

Kempen :

Kempen kesedaran

Pendidikan formal

PERANAN ORANG RAMAI DALAM MENJAGA ALAM SEKITAR

Mematuhi peraturan / undang² a/sekitar ; x melakukan kerosakan, patuh akta kualiti a/sekeliling 1974

Menyertai kempen kesedaran ; hadir & sebar maklumat

Menyertai NGO ; jadi ahli pertubuhan a/sekitar – SAM dll

Mendapatkan pendidikan formal tentang alam sekitar ; di sekolah (geografi), universiti (kursus a/sekitar)

Menggunakan sumber alam secara berhemah ; x membazir, guna secara harmoni

Melaksanakan kitar semula ; fahami, libat diri

Kerjasama antarabangsa ; beri kerjasama & patuh keketapan a/bangsa

PEMBANGUNAN BERTERUSAN (LESTARI)

Pembangunan yg memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang.

Kemajuan yg melibatkan usaha pemiliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada kemusnahan.

8 PERINSIP PEMBANGUNAN LESTARI

Menjana @ menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi

Mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup

Memulihara & mempertingkatkan asas sumber

Memastikan aras penduduk yg boleh ditampung

Mengorientasikan semula teknologi & kaedah pengurusan risiko

Mengintegrasikan alam sekitar & ekonomi dlm membuat keputusan

Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa

Memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsaBENTUK KERJASAMA ANTARABANGSA & TUMPUANNYA

Bil
Kerjasama
Tumpuan
1
Deklarasi Langkawi
Pengurusan alam sekitar di kalangan negara-negara Komanwel
2
Persidangan Stockholm
Persekitaram manusia
3
Persidangan Rio
Persekitaran dan pembangunan
4
Persidangan Johannesburg
Pembangunan berterusan
5
Protokol Montreal
CFC dan lapisan ozon
6
Protokol Kyoto
Gas rumah hijau (terutamanya karbon dioksida)

KEPENTINGAN

Masalah kemerosotan kualiti alam sekitar telah menjadi masalah global

Penjagaan alam sekitar secara global

Meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan (lestari)


Tiada ulasan :

Catat Ulasan