08 November, 2015

SOALAN RAMALAN PENGGAL 1 2016

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
1(a)  (a) Jelaskan maksud sistem dari sudut alam sekitar fizikal.  [3m]
  Sistem adalah satu set angkubah/pembolehubah atau unsur-unsur/objek/komponen-komponen Yang saling bertindak antara satu sama lain sebagai satu keseluruhan yang kompleks untuk Mencapai keseimbangan bagi sesuatu sistem.
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan solstis musim sejuk (3m)

Solstis musom sejek keadaan dimana matahari berada tegak diatas   di garisan jadi pada 21 atau 22 disember   hemisfera utara mengalami musim sejuk

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria (3)

sistem suria merupakan salah satu daripada sistem-sistem  yang terdapat dalam galaksi bima sakti yang terdiri datipada planet-palnet dan bintang-bintang  mengelilingi matahari mengikut orbit yang berbeza pada  satah yang rata.

2. (a) Nyatakan tiga peranan tenaga suria dalam mempengaruhi  proses luluhawa (3)
i. penghabluran garam – tenaga suria  menyejat kandungan air dalam tanih
ii. pembasahan dan pengeringan batuan –  tenaga suria mengeringkan batuan
iii. tindakan fros – tenaga suria mencaikan  ais

(b) Nyatakan  dua tenaga haba yang terdapat dalam atmosfera bumi ( 2)
i. tenaga haba rasa – tenaga  haba yang terkena pada permukaan dan beransur panas
ii.tenaga haba pendam – tenaga yang disimpan di dalam sesuatu jasad

(c) Nyatakan dua jenis ombak.                  
i. ombak Pembina iaitu ombak kadar damparannya tinggi   basuhan balik rendah
ii. ombak pemusnah/pembinasa iaitu kadar damparannya  rendah  dan basuhan balik  tinggi

3. (a) Senaraikan tiga bentuk muka bumi yang terbentuk di pinggir pantai kesan dari proses hakisan ombak  di pinggir pantai (3)
i. Teluk dan tanjung
ii.Tebing tinggi dan pentas hakisan ombak.
iii.Gua  
iv.Lohong ombak/gloup dan geo
v.Gerbang laut 
viBatu tunggul

vii.Tunggul sisa

Tiada ulasan :

Catat Ulasan