31 Januari, 2024

SKEMA SOALAN PERCUBAAN STPM S1 2024

 SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN S1 2024/U1 2023

 

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL

[40 markah]

 

Jawab semua soalan.

 

1 (a)  Jelskan perbezaan antara batuan igneus dengan batuan enapan dari 2 aspek berikut:-   [4]

 

         (i). Proses pembentukan :  

 Batu Igneus terbentuk melalui proses penyejukan dan pembekuan magma/lava di dalam bumi dan di atas permukaan. Magma yang membeku di dalam lapisan bumi dikenali sebagai jalar dalam sementara Lava yang membeku di permukaan kerak bumi dikenali sebagai jalar luar.

Batu Enapan terbentuk dari bahan-bahan sisa yang dihimpunkan dan dimendapkan sama ada di dalam air atau daratan. Batu enapan mekanika dibentuk melalui pemampatan dan perekatan dan penyimenan secara berperingkat/berlapis-lapis/menebal bahan pasir, kelodak, tanah liat dan kelikir.

 

         (ii). Ciri batuan :

Ciri sifat kekerasan batuan. Batuan igneus adalah keras dan berhablur seperti batu granit manakala batu enapan adalah lembut dan berlapis-lapis serta mengandungi fosil seperti batu kapur.

 

 

    (b). Terangkan dua proses geomorfologi yang sering dipengaruhi oleh ciri batuan .[4]                                                  

        (i). Proses hakisan – sifat kekerasan batuan mempengaruhi proses hakisan. Batuan lembut giat dihakis

                                         oleh air sungai/ombak seperti batu kapur berbanding batuan keras

 

        (ii).Proses luluhawa – batuan berwarna gelap sepeti batu gabro lebih cekap menyerap bahangan suria

è proses pengembangan dan pengecutan lebih giat

       

 

   (c).  Jelaskan bagaimana penerokaan batuan yang melampau  menjejaskan sistem geomorfologi? [3]

 

          - Perlombongan kuari à letupan pada cerun bukit àtidak stabilà pergerakan jisim tanah runtuh

          - Perlombongan mineral à kerja-kerja mengali permukaan tanah meluas àkehilangan top soil—menjejaskan kesuburan tanah.                                                                                                                                 

 

 

     (d)  Huraikan dua aktiviti manusia yang sesuai dijalankan di kawasan yang mempunyai jenis batuan berikut :- [4]

 

         (i). Batuan igneus : - Perlombongan – kuari batuan granit

                                                  - pertanian/penternakan – batu basalt yang terluluhawa

                                     -  pembinaan – batu granit

 

         (ii). Batuan enapan :- Perusahaan/pembinaan – simen/konkrit – batu kapur

                                                    -Pelancongan – batu kapur – karst

                                               - perlombongan – batu arang

                                              - PKS/kraftangan – batuan kaolin/batu pasir

 

     

                                                                                                                                                           

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3. Jika anda memilih soalan 3, jawab soalan 3(a) atau 3(b) sahaja. Tulis jawapan pada helaian yang disediakan.  Mulakan setiap jawapan pada helaian jawapan yang baharu.

 

 

2   (a)  Bagaimanakah proses geomorfologi dipengaruhi oleh tenaga suria.   [12]

           

 i.

Luluhawa – bahangan suria yang tinggi (luluhawa fizikal) menyebabkan pengembangan dan pengecutan batuan – batuan akan mengelupas/terlerai

ii.

Pergerakan jisim – bahangan suria yang tinggi menyebabkan luluhawa /tanah kering dan peroi – mudah tergelongsor/ tanah mudah runtuh

iii.

Hakisan – bahangan suria yang tinggi – tanah kering – layangan angin (hakisan angin); proses sejatan giat berlaku dan menggalakan pembentukan hujan – hakisan permukaan / hakisan sungai akibat isipadu air sungai meningkat

 iv.

Pengangkutan – bahangan suria yang tinggi - sejatan giat berlaku dan menggalakkan pembentukan hujan - menyebabkan sejatan tinggi dan tanah kering – debu diangkut oleh angin

v.

Pemendapan – bahangan suria yang tinggi - sejatan giat berlaku dan menggalakkan pembentukan hujan – proses pengangkutan tinggi – pemendapan meningkat

* Bahangan suria tinggi dan rendah – boleh diterima [4x3m = 12m ]

                (Proses geomorfologi + proses + hasil/kesan)

F

HP

K

M

3

x

x

1

x

2

x

2

x

0

 

 

     (b)  Bincangkan enam kesan penerimaan bahangan suria yang ekstrim terhadap aktiviti manusia. [13]

           

b1 

Kadar sejatan/sejatpeluhan meningkat – permukaan bumi kering – sumber air – cth: aktiviti domestik, ekonomi terjejas, dll

b2 

Kemusnahan flora – tumbuhan kering – penternakan ladang terganggu, pertanian terjejas

b3 

Bekalan air bawah tanah merosot – air kolam kering – akuakultur terjejas – ikan dalam sangkar mati

b4 

Proses pengeringan meningkat – merosakkan bahan keluaran seperti tembikar atau pasu

b5 

Bekalan air berkurangan – proses dalam perindustrian terjejas 

b6 

Kemusnahan habitat – perikanan – habitat semula jadi terancam – kering – sumber ekonomi

b7

Bahangan sangat tinggi – PKS (mengering, menjemur) lebih baik, sektor perniagaan berasaskan keperluan (air mineral, payung) meningkat

 Nota:

i. Jawapan calon mesti menjurus kepada ekstrim (melampau , terlalu tinggi dsb)

ii. kesan merujuk kepada kegiatan manusia yang berkaitan 

[Mana-mana 6 x 2m + 1m(kesimpulan) = 13m ]

 

 

3  (a)  (i)  Huraikan enam bentuk muka bumi yang terhasil akibat lebihan tenaga endogenik.  [12]

 

               i.  gunung bongkah

               ii.  lurah gelinciran/teres gelinciran/cerun gelinciran

                iii. pantai timbul/pantai tenggelam

                iv. gunung lipat

                v.  gunung berapi

                vi. kaldera/krater

                vii.dataran lava

                viii. kolam air panas/geiser

                  [ mana-mana 6 x 2m = 12m]

 

               

           (ii) Bincangkan kesan lebihan tenaga endogenik terhadap alam sekitar.[13]

                

Fakta (Kesan lebihan tenaga endogenik)

Huraian

(alam sekitar fizikal)

Huraian

(alam sekitar manusia)

Aliran lava

Kemusnahan habitat, peningkatan suhu sekitar

Ø  Kematian/ kehilangan nyawa

Ø  Kerosakan harta benda/ infrastruktur

Ø  Menjejaskan kesihatan/ penyebaran wabak penyakit

Ø  Menjejaskan/menghalang

aktiviti ekonomi (9P1D)

Ø  Menjejaskan sistem pengangkutan dan perhubungan

Ø  Trauma

 

 

 

Gegaran

Pergerakan jisim – tnh runtuh

Ombak besar

Peningkatan kdr hakisan pantai

Runtuh batuan/tanah

Kemusnahan flora, pencemaran air sungai

Air pasang tinggi

Kepupusan flora

Aliran lumpur

Pemendapan sungai giat

Tanah retak/rekah

Perubahan landskap-perubahan cerun cembung kepada cerun cekung

Larian air permukaan menghakis lapisan atas tanah

Tanah hilang kesuburan

Tekanan ke atas kerak bumi

Pelepasan wap air panas keluar ke permukaan bumi -suhu persekitaran meningkat

 

   

             [mana- mana 3 fizikal  x 2m + 3 manusia x 2m + lm kesimpulan = 13m]

 

ATAU

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (b)  (i)  Sejauhmanakah faktor fizikal mempengaruhi proses pengangkutan beban di kawasan tropika

                lembap? [13]

 

                Faktor fizikal

                 i.   halaju sungai/ombak/arus lautan/angin

                 ii.  kecerunan sungai/pinggir pantai

                 iii. beban sungai/ombak

                 iv.  isipadu air sungai

                 v. halangan

                 vi. litupan tumbuhan

                 vii. bentuk alur sungai

 

              àpenegasan

   

                 Faktor bukan fizikal/faktor aktiviti manusia

                 i. aktiviti pembalakan pokok bakau

                 ii. aktiviti perlombongan pasir

                 iii. aktiviti pembinaan jeti/pelabuhan

                 iv. aktiviti pengangkutan kapal/bot

                  v. aktiviti penambakkan laut

                  vi. aktiviti pembinaan empangan hidroelektrik

                  vii. aktiviti penanaman semula pokok

       [ mana- mana 6 x 2m + 1m penegasan = 13m]

              

           

          (ii)  Huraikan enam langkah mengurangkan kesan proses geomorfologi di kawasan Tropika Lembap.         [12]

                 i.  langkah menguatkuasakan undang-undang

                 ii. langkah mewartakan lebih banyak hutan pantai/paya bakau sbg hutan simpan

                 iii. langkah pembangunan lebih terancang/lestari melalui dasar PBT/negeri

                 iv. langkah pemantauan -lombong pasir, hutan baku, penerokaan haram

                  v. langkah kestrukturan yang kukuh – gabion, tembok, pemecah ombak, teres, benteng

                 vi. penanaman lebih banyak tumbuhan/pokok

                 vii. meningkatkan kempen kesedaran alam sekitar

                 viii. pendidikan alam sekitar – formal/tidak formal

              [mana- mana 6 x 2m = 12m]

                 ** kaitan dengan mana-mana proses geomorfologi                                                                             

    

     

 

 

 

 

 

 

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA

[40 markah]

 

Jawab semua soalan.

 

4    (a)  Nyatakan tiga ciri demografi bagi sesebuah negara.[3]

(i)                 Kadar kelahiran

(ii)              Kadar kematian

(iii)            Umur

(iv)             Jantina

(v)               Jangka hayat

(vi)             Nisbah tanggungan

[man-mana 3×1m = 3m]

 

 

       (b)  “Faktor kemajuan teknologi perubatan dan kesihatan moden menyumbang kewujudan penduduk menua yang tinggi kepada sesebuha negra.” Jelaskan .[6]                                                                             

 

               i. Ubat-ubatan – berkualiti/berkesan/baik /pelbagai / vaksin untuk kesihatan yang berpanjangan

                  ii.Kemudahan hospital dan pusat rawatan yang cukup/banyak /mudah sampai untuk merawat

                     pesakit                                                                                                                                                               

                  iii.Kempen / amalan gaya hidup sihat

                  iv.Kepakaran dalam pelbagai bidang / ramai

                  v.Alatan moden – mesin perubatan – city scan, mesin dialysis, MRI                                             

                 vi. Penghasilan makanan tambahan berkhasiat – vitamin, supplement                                        

                   [3 x 2m = 6m]                                                                                                                

   

 

 

   (c )  Jelaskan tiga kesan proses menua terhadap pembangunan sosioekonomi Malaysia. [6]

     

                

Kesan negatif

i.              Peluang pekerjaan golongan muda terbatas.

ii.             Nisbah tanggungan meningkat.

iii.            Kos rawatan meningkat – semakin berusia semakin banyak penyakit..

iv.           Peningkatan kos – penyediaan kemudahan golongan tua, rumah kebajikan dll.

v.            Tanggungan kerajaan meningkat – pembayaran pencen, subsidi makanan.

vi             Kemerosotan nilai murni – mengabaikan orang tua – tinggalkan di rumah orang tua

                Projek perumahan terbengkalai – syarat pinjaman yang ketat.

Kesan positif

vii.          Pengalaman/kemahiran dalam pekerjaan – cth pakar ekonomi, teknologi dan kemanusiaan.

viii           Institusi keluarga – dikukuhkan dengan adanya golongan tua

 

       

      

         

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.  Tulis jawapan pada helaian yang disediakan.  Mulakan setiap jawapan pada helaian jawapan yang baharu.

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

5    (a)   Bincangkan kepentingan sumber alam terhadap alam sekitar manusia.[13]

 

i.             Hutan/Flora/Tumbuhan – Pelancongan,pembalakan/perubatan/R&D

ii.             Tanah/Pasir/Batuan – Pertanian, pembinaan, pelancongan.

iii.            Mineral - Perlombongan.

iv.           Sumber air - Domestik.

v.            Sumber Marin - Perikanan.

vi.           Udara - Pernafasan.

vii.          Angin – Rekreasi, menjana tenaga

viii.         Ombak - Tenaga

vx           Suria – IKS, Tenaga

x             Fauna – Pemburuan, makanan, perubatan

 

ax – Kesimpulan

·         Tidak sebut sumber alam – 0M tetapi terima jika sebut dalam huraian.

·         Sebut sumber alam sahaja – 1M

 

      [mana-mana 6 x 2m + 1m kesimpulan = 13m]

 

 

 

       (b)  Cadangakan enam langkah untuk menjamin kelestarian sumber alam.[12]

 

                i.   memperkasakan penguatkuasaan undang-undang

                 ii.  memperbanyakkan pewartaan kawasan rizab hutan pantai/paya bakau sbg hutan

                      simpan

                 iii. memperluaskan konsep pembangunan terancang/lestari melalui dasar PBT/negeri

                 iv. meningkatkan kawalan dan pemantauan yang ketat oleh agensi pelaksana

                  v. mempergiatkan usaha penggunaan tenaga mesra alam/alternatif

                 vi. mempergiatkan penggunaan teknologi hijau

                 vii. memperluaskan usaha penanaman  tumbuhan/pokok

                 viii. Mempergiatkan langkah kestrukturan/kejuruteraaan – membina benteng, teres, perparitan

                 vv.  Mempergiatkan langkah pemuliharaan – rawatan sisa, penebangan memilih, silvikultur

                 x.   Mempergiatkan/ memperluaskan kempen kesedaran alam sekitar

                 xi.  Memperkasakan pendidikan alam sekitar – formal/tidak formal

 

              [mana- mana 6 x 2m = 12m]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6     (a)   Huraikan enam faktor yang mempengaruhi proses pembandaran di Malaysia. [12]

 

            i. Ekonomi/Modal.

-Peranan globalisasi membolehkan firma melabur ke kawasan yang mempunyai potensi untuk maju.

            -Liberalisasi ekonomi – pemilik modal berkuasa menentukan lokasi pelaburan.

            -Tumpuan ekonomi – industri, perniagaan

 

            ii.Dasar Kerajaan.

-menempatkan projek di kawasan yang memberi kesan besar terhadap pembangunan kawasan tersebut seperti Lapangan terbang dan Universiti.

 

            iii.Migrasi – migrasi luar bandar ke bandar, antarabangsa.

 

            iv.Peningkatan kemudahan asas - utiliti.

 

            v. Pertumbuhan penduduk semulajadi/kadar kelahiran.

 

            vi. Sumber – tanah, mineral – bertambah.

  

            vii. Faktor Sejarah- penjajah bangunkan bandar sebagai pusat pentadbiran- Pembangunan bertumpu

                  ke bandar tersebut cth KL, Ipoh

 

                 [Mana-mana 6 x 2m = 12m]

 

 

       (b)  Bincangkan kesan pembandaran terhadap alam sekitar penduduk bandar.[13]

                   

Fakta/Idea Utama

Huraian

 (alam sekitar manusia – positf dan negatif)

Pertambahan penduduk bandar

·      Peluang pekerjaan bertambah

·      Peluang perniagaan bertambah

·      Saiz pasaran domestik bertambah

·      Pendapatan isi rumah bertambah

·      Kualiti hidup bertambah

·      Taraf hidup penduduk meningkat

·      Perubahan gaya hidup yang moden

·      Persaingan dalam pekerjaan

·      Masalah perumahan

·      Masalah kemiskinan

·      Masalah sosial bertambah

·      Perebakan penyakit

·      Kos hidup bandar yang tinggi

·      Kesesakan/kesesakan lalu lintas

 

Peningkatan aktiviti Perindustrian

Peningkatan permintaan perumahan

Pertambahan kenderaan bermotor

Pertambahan pembinaan infrastruktur

Peningkatan permintaan terhadap kemudahan sosial

Peningkatan pemintaan terhadap sumber alam

Pembukaan bandar baharu/perluasan bandar

Peningkatan sisa domestik/kumbahan

 

                           

 

                                                                        - SO

Tiada ulasan :

Catat Ulasan