31 Januari, 2024

SKEMA SOALAN PERCUBAAN

 

SKEMA JAWAPAN PERCUBAAN GEOGRAFI STPM  S1 2024/U1 STPM 2023

BAHAGIAN A

1.      (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pantai seimbang.                                           (3)

Merujuk kadar hakisan ombak (1m) sama dengan (1m) kadar pemendapan ombak (1m).

(b) Jelaskan dua jenis ombak.                                                                                    (4)

       (i) Ombak pembina - pemendapan bahan

      (ii) Ombak pembinasa - proses hakisan

Skema : 2x2m=4m

 

            (c) Huraikan dua cara hakisan pinggir Pantai.                                                           (4)

                   (i) Cara hidraul

      (ii) Cara geseran / lelasan

     (iii) Cara lagaan

     (iv) Cara larutan

Skema : 2x2m=4m

           (d) Jelaskan dua kepentingan bentuk muka bumi hakisan pinggir pantai terhadap 

                 aktiviti manusia.                                                                                                     (4)

                  

Isi

Huraian

i)                   Tebing tinggi

Rumah api, pelancongan dan rekreasi

ii)                 Teluk

Perikanan, pelancongan

iii)               Tanjung

Pelancongan, rumah api

iv)               Batu tunggul

Rekreasi dan pelancongan

v)                  Gua

Rekreasi dan pelancongan

vi)               Gerbang laut

Rekreasi dan pelancongan

vii)             Batu sisa

Rekreasi dan pelancongan

 

*Mesti ada ciri bentuk muka bumi. Contoh ciri yang unik, menarik, cantik dalam setiap huraian.

Skema : 2x2m = 4m

 

2. (a) Bincangkan enam unsur cuaca dan iklim semasa berlakunya ekuinoks.         (13)

 

1)                  Suhu

2)                  Kerpasan

3)                  Kelembapan udara

4)                  Bahangan suria

5)                  Bahangan bumi

6)                  Litupan awan

7)                  Tiupan angin

8)                  Tekanan udara

Skema : 6 x 2 m + 1m =13m

 

     (b) Huraikan bagaimana kejadian empat musim mempengaruhi aktiviti manusia di

           kawasan iklim sederhana dunia.                                                                      (12)

 

Isi

Huraian

Aktiviti

1.      Musim bunga

-          Unsur cuaca

atau

ciri permukaan bumi

Pertanian, pelancongan, rekreasi, pembalakan, perikanan, pelombongan, perburuan dan lain-lain.

2.      Musim panas

3.      Musim luruh

4.      Musim sejuk/dingin

Skema : 4 x 3m = 12m

 

 

3. (a) Sejauh manakah faktor semulajadi mempengaruhi keberkesanan hakisan alur sungai.

                                                                                                                                    (13)

Faktor semulajadi :

1)      Halaju air

2)      Isipadu

3)      Kecerunan

4)      Bentuk alur

5)      Jenis batuan

6)      Bahan muatan

7)      Halangan

8)      Litupan tumbuhan

 

Faktor lain:

1)      Aktiviti manusia (mendalamkan sungai, meluruskan sungai, melebarkan sungai )

2)      Struktur binaan manusia (benteng, tembok dll)

Skema : 5+1

6x2+1m (penegasan) = 13m

    

 

(b) Huraikan enam bentuk muka bumi akibat tindakan aliran sungai dari hulu ke hilir  yang memberi manfaat kepada aktiviti manusia.                                                                             (12)

 

Hakisan sungai:

1)      Jeram – pelancongan, rekreasi dan sukan lasak

2)      Lubuk - perikanan

3)      Air terjun - pelancongan, rekreasi dan sukan lasak

4)      Lubang periuk - pelancongan

5)      Gaung - pelancongan, rekreasi dan sukan lasak

6)      Lurah -  pelancongan, rekreasi dan sukan lasak

 

Pemendapan sungai:

1)      Dataran banjir – pertanian, petempatan

2)      Tasik ladam – pertanian, penternakan, perikanan

3)      Tetambak – pengangkutan, PKS

4)      Delta – petanian, petempatan, perikanan

Skema : 6x2m =12m

 

 

 

Bahagian B

 

4. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tranformasi desa.                                                  (3)

 

Merujuk kepada perubahan (1m) sosial/ekonomi desa (1m ) melalui proses permodenan (1m) guna tanah, kemudahan asas, pengangkutan, komunikasi, kegiatan ekonomi, kesihatan dan pendidikan

 

(b) Huraikan tiga strategi transformasi desa di Malaysia.                                                      (6)

 

1) Pembangunan insitu

2) Pembangunan pertanian bersepadu

3) Pembangunan wilayah

4) Perindustrian desa

5) Pembangunan sosial (pendidikan, kemahiran)

6) Pembandaran desa

7) Pusat pertumbuhan desa cth RTC

Skema : 3x2m =6m

 

(c) Terangkan tiga kesan transformasi desa terhadap pembagunan ekonomi setempat.       (6)

 

1)      Peluang pekerjaan

2)      Peningkatan pendpatan

3)      Kesan pengganda

4)      Peningkatan taraf hidup

Skema 3x2m=6m

 

5. (a) Sejauh manakah faktor sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di   sesebuah negara sedang membangun.                                                                                                  (13)

 

     Faktor sosial :

1)      Taraf Pendidikan / kemahiran

2)      amalan gaya hidup sihat

3)      kemajuan teknologi – perubatan

4)      faktor agama / budaya

5)      kemudahan sosial – klinik, sekolah

6)      usia perkahwinan

7)      amalan perancangan keluarga

8)      gaya hidup moden

 

Faktor lain:

9) pendapatan penduduk

10) taraf hidup penduduk

11) dasar kerajaan

 

*huraian mesti kaitkan dengan peningkatan atau penurunan penduduk untuk mendapat 2m.

skema : 5+1 / 1+5 dan sebagainya

 6x2m+1 (penegasan)=13m

 

    (b)  Jelaskan enam kesan terhadap kualiti alam sekitar fizikal kesan pertumbuhan penduduk yang pesat di sesebuah negara.                                                                                (12)

 

1)      kepupusan flora dan fauna

2)      kemusnahan habitat

3)      pergerakan jisim

4)      hakisan tanah

5)      pemanasan setempat

6)      pencemaran alam sekitar – udara, air, tanah

7)      kehilangan kawasan tadahan air

8)      kemusnahan ekosistem – rantaian makanan

skema : 6x2m=12m

 

6.(a) Sejauh manakah faktor alam sekitar manusia mempengaruhi perkembangan sesebuah bandar di Malaysia.                                                                                      (13)

 

Faktor alam sekitar manusia:

1)      dasar kerajaan

2)      sejarah

3)      ekonomi (perubahan sektor pekerjaan)

4)      kemudahan asas / infrastruktur asas

5)      kemudahan sosial

6)      faktor demografi

Faktor lain:

7)      bentuk muka bumi

8)      sumber alam

9)      saliran

skema : 5+1 / 1+5 dan sebagainya

 6x2m+1 (penegasan)=13m

 

     (b) Huraikan enam kesan pembandaran terhadap alam sekitar manusia.             (12)

1) kepadatan penduduk

2) perubahan pekerjaan

3) peningkatan taraf hidup

4) masalah perumahan

5) kemiskinan bandar

6) menggalakkan migrasi desa-bandar

7) kesesakan lalu-lintas

8) masalah sosial

9) perubahan guna tanah

 

Skema : 6x2m=12m

Tiada ulasan :

Catat Ulasan