12 Januari, 2014

PENGGAL 2 ALAM SEKITAR MANUSIA : PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK TERHADAP ALAM SEKITAR

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR

TOPIK 1 : Jenis Sektor Ekonomi :
  Ä  Primer :
  O  Pertanian  O  Perikanan
  O  Perhutanan  O  Perlombongan
  Ä  Sekunder :
  O  Perindustrian
  Ä  Tertier :
  O  Pelancongan  O  Pengangkutan
  O  Perdagangan & Perniagaan                O  Utiliti
  O  Awam & Swasta    O  ICT       O  R & D

1Ciri-ciri Sektor Ekonomi :
      Ä  Taburan :
           letakan lokasiberhampiran sumber,
           kawasan bandar / luar bandar
      Ä  Skala :
           kecil / besar
      Ä  Orientasi Pengeluaran :
           kegunaan sendiri / tempatan / eksport
      Ä  Penggunaan Modal :
           kecil / besar, tempatan / asing
      Ä  Buruh :
           sedikit / ramai, separa mahir / mahir
      Ä  Teknologi :
           tradisional / moden

1 Faktor Perkembangan Sektor Ekonomi :
      Ä  Dasar Kerajaan : galakan, insentif, badan2 (agensi)
      Ä  Tenaga Buruh : kualiti, kuantiti
      Ä  Teknologi : R & D, moden (jentera, peralatan, kaedah)
      Ä  Modal : pinjaman (bank, tabung), PTA
      Ä  Kemudahan Asas : pengangkutan dll (ikut kesesuaian)
      Ä  Permintaan : dr dalam / luar, industri / domestik
   Ä   Faktor Fizikal – BMB, Iklim, Saliran : kesesuaiantanah tinggi
  @ rendah, kesuburan

1Kepentingan Sektor Ekonomi :
      Ä  Sumber Pendapatan Negara : eksport­ KDNK -
        pengaliran masuk wang asing
      Ä  Peluang Pekerjaanbertambah & pelbagai :
        mengurangkan kadar pengangguran & kemiskinan
      Ä  Perkembangan Teknologi - R & D, pengaliran teknologi
        moden (jentera moden, peralatan, kaedah baru)
      Ä  Kesan Pengganda – Pembangunan Sektor Perindustrian
        (sumber bahan mentah) & Rantaian ekonomi : pengangkutan
        pelancongan dll
      Ä  Pembangunan Kawasankemajuan insitu

1Masalah Yang Dihadapi Dalam Sektor Ekonomi :
      Ä  Tenaga Buruh : tidak mencukupi, kurang
     kemahiran, tidak minat
      Ä  Teknologi : rendah, tradisional, kurang kualiti
  Tiada R & D -
      Ä  Kemudahan Asas : tidak mencukupi, tidak cekap
      Ä  Modal : sedikit, faktor kemiskinan, sukar mendapat
  pinjaman
      Ä  Pasaran : kecil, persaingan, harga tidak stabil,
           Provokasi : kempen memburuk² oleh negara maju
1 Usaha Memajukan Sektor Ekonomi :
      Ä  Pendidikan Tenaga Kerja : institusi kemahiran
      Ä  Tingkatkan Modal : pinjaman, galakan pelaburan
      Ä  Kemudahan Asas : pengangkutan
      Ä  Pembangunan Teknologi : R & D
      Ä  Peluasan Pasaran : pasaran baru,
      Ä  Perkembangan Sektor Industri : sebagai bahan
           mentah

1Kesan / Impak / Dampak Alam Sekitar :
      Ä Pencemaran Udara : asap, gas karbon dioksida, monoksida
      Ä  Pencemaran Air : sisa toksid, bahan kimia, sampah
      Ä  Pencemaran Bau & Bunyi : enjin kenderaan, kilang
      Ä  Pencemaran Sampah Sarap : sisa domestik – tin, kertas dll
      Ä  Pemanasan Setempat : suhu meningkatkaw gondol
  Ä  Hakisan & Tanah Runtuh : kurang tumbuhan litupan,
  Ä  Kerosakan Ekosistem : habitat musnah, rantaian makanan
       terganggu, kepupusan biodiversiti
  Ä  Kerosakan Sistem Hidrologi : hilang kawasan tadahan, banjir,
       kadar susupan air berkurangan
  Ä  Kepupusan & Kemerosotan Sumber : galian ¯, hutan ¯
  Ä  Perubahan Pandang Darat Fizikal : PDF ® PDB
1Langkah Mengurangkan Impak Alam Sekitar :
      Ä  Perundangan :
        O  Penubuhan Akta : Akta Alam Sekeliling 1974
        O  Penguatkuasaan Undang² : denda, penjara, sita
           O  Agensi Pelaksana : JAS, PBT
       O   Langkah Prosedur EIA
      Ä  Amalan Pengurusan Strategik :
           O  Pengurusan Hutan : hutan simpan, sivilkultur dll
           O  Pengurusan Sisa Industri : rawatan sisa, pelupusan
                toksid berjadual, sistem penapis asap,
           O  Pengurusan Sistem Saliran : rezab sungai, wet land
           O  Pengurusan Pertanian : Lestari - tanaman berteres, organik
           O  Kawalan Eksport / Kuota : mineral, hutan
       O  Usaha R & D : sumber alternatif
Ä  Kempen :
        O  Peranan Orang Awam : memantau, melapor
        O  Kempen Kesedaran : slogan, kemasyarakatan
             gotong-royong.
           O  Peranan Media : media cetak, elektroniktv, radio,
            akhbar – TV3
       O  Peranan NGO & Pihak Swasta : SAM, dll
       O  Pendidikan Formal & Tidak Formal : sekolah rendah,
    menengah, universiti - geografi
      


Tiada ulasan :

Catat Ulasan