23 April, 2019

FOKUS S2 2019

1 a)   Apakah yang dimaksudkan dengan angin?

       Angin adalah udara yang bergerak yang mempunyai arah tiupan dan kelajuan.
(5 x 1 = 5 markah)

Arah
U
TL
T
TG
S
BD
B
BL
T
A
R
I
K
H
3
1
2

24
11
9
6
15
5
19

30
12
10
7
23
16
20

31
28
13
14

17
2627


2225


JUMLAH
3
6
4
0
3
3
4
3
Jadual 1  : Cerapan Angin di Stesen Kaji Cuaca X pada bulan Oktober 2004

(b)   (i)   Berdasarkan Jadual 1, lukiskan mawar angin di stesen kaji cuaca X pada bulan Oktober, 2004.
·         Tajuk                   -   1 m
·         Arah mata angin  -   1 m
·         Angin tenang       -   1 m
·         Susunan hari       -   1 m
·         Plotan                  -   6 m
(10 markah)
        (ii) Berdasarkan mawar angin yang telah anda lukis pada soalan (b) (i), buat penafsiran mengenai
             keadaan tiupan angin di stesen kaji cuaca tersebut.
·         Arah angin lazim
·         Bilangan hari tenang
·         Tiada angin yang bertiup dari arah Tenggara
·         Jumlah hari yang mempunyai tiupan angin di stesen tersebut ialah 26 hari
(4 x 1 = 4 markah)
(c)   Huraikan bagaimana sistem angin monsun mempengaruhi aktiviti manusia di  kawasan tropika lembap.
             c1   Perikanan
       c2   Pertanian
       c3   Pembalakan   -   menebang balak dilakukan pada musim kering
       c4   Pengangkutan
       c5   Kegiatan Industri
             c6   Lain-lain aktiviti
Tiada ulasan :

Catat Ulasan