31 Oktober, 2019

FOKUS SEMESTER 1 STPM 2020


FOKUS STPM S1 2020

BAHAGIAN A (ALAM SEKITAR FIZIKAL)

SISTEM BUMI
1. SISTEM SURIA – KONSEP SISTEM SURIA, BIMA SAKTI, PLANET-PLANET DALAM SISTEM SURIA

2. Punca Tenaga dan jenis-jenis tenaga -cara tenaga suria dipindahkan ke bumi

- Jenis-jenis tenaga yang terdapat di dalam sistem bumi

3. TENAGA ENDOGENIK DAN TENAGA EKSOGENIKSISTEM GEOMORFOLOGI

1. STRUKTUR DAN KANDUNGAN LAPISAN BUMI

2. PROSES ENDOGENIK – LIPATAN DAN GELINCIRAN

3. PROSES-PROSES LULUHAWA KIMIA, FIZIKAL, BIOLOGI

4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LULUHAWA

5. KESAN LULUHAWA TERHADAP PEMBENTUKAN BENTUK MUKA BUMI DAN AKTIVITI MANUSIA

6. PROSES HAKISAN SUNGAI

7. JENIS HAKISAN SUNGAI

8. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKISAN SUNGAI

9. BENTUK MUKA BUMI HAKISAN SUNGAI – KEPENTINGAN KEPADA MANUSIA

10. CARA PENGANGKUTAN SUNGAI

11. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGANGKUTAN SUNGAI

12. CARA HAKISAN PANTAI

13. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HAKISAN PANTAI

14. BENTUK MUKA BUMI HAKISAN PANTAI

15. PENGANGKUTAN PINGGIR PANTAI

BAHAGIAN B (ALAM SEKITAR MANUSIA)
PENDUDUK

1. PERTUMBUHAN PENDUDUK – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

2. PIRAMID PENDUDUK – CIRI DEMOGRAFI DAN SOSIO EKONOMI BERDASARKAN PIRAMID PENDUDUK

3. MAKSUD KONSEP SUMBER ALAM -KOMPONEN SUMBER ALAM

4. DAYA TAMPUNG SUMBER ALAM DAN KESANNYA KEPADA KESEIMBANAGAN EKOSISTEM

TRANSFORMASI DAN PEMBANDARAN

1. PROSES PERUBAHAN DESA – PUSAT PERTUMBUHAN DESA/KESAN KEPADA PENDUDUK DESA

2. KESAN TRANSFORMASI DESA TERHADAP GUNA TANAH

3. BANDAR PRIMAT , METROPOLIS, BANDAR RAYA MEGA/MEGALOPOLIS -KONSEP, FAKTOR, KESAN.

4. POLA PEMBANDARAN –KAWASAN TUMPUAN – PANTAI BARAT, FAKTOR TUMPUAN PROSES PEMBANDARAN.

Tiada ulasan :

Catat Ulasan